Erkenning (ongeboren) kind

Hiervoor maakt u een afspraak. Ook voor een vrouw is het mogelijk om het (ongeboren of geboren) kind van een (aanstaande) moeder te erkennen. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als voor elke andere erkenning. Beide personen moeten bij de afspraak in het gemeentehuis aanwezig zijn.

Afspraak maken

Meenemen

  • Geldig identiteitsbewijs van de erkenner;
  • Geldig identiteitsbewijs van de moeder;
  • Heeft de moeder op meerderjarige leeftijd in het buitenland gewoond? Dan moet zij een bewijs overleggen dat zij ongehuwd was in het land van herkomst op het moment dat zij in Nederland kwam wonen.

Erkennen voor de geboorte

Een erkenning tijdens de zwangerschap noemen we een erkenning ongeboren vrucht. Dit heeft als voordeel dat het wettelijk ouderschap bij de geboorte al vastgelegd is.

Erkennen bij of na de geboorte

Erkenning kan ook bij of na de geboorteaangifte, tenzij er al een vader in de geboorteakte van het kind vermeld staat. Bij kinderen tot 16 jaar moet de moeder schriftelijk toestemming geven. Kinderen vanaf 12 jaar moeten ook zelf schriftelijk toestemming geven voor de erkenning.

Kosten

Aan erkennen zijn geen kosten verbonden.

Naamskeuze

Bij erkenning kan de achternaam van het kind worden gekozen. Naamskeuze kan alleen bij het eerste kind dat geboren wordt uit een relatie. Alle volgende kinderen die uit diezelfde relatie worden geboren, krijgen dezelfde geslachtsnaam.

Ouderlijk gezag

Door erkenning krijgt u niet automatisch het gezag over een kind. Dit kunt u aanvragen via het digitale loket Rechtspraak.