Aangifte geboorte

De aangifte wordt gedaan door vader of (duo)moeder. Kan dit niet, dan kan de aangifte worden gedaan door iemand die bij de geboorte aanwezig was. Na de geboorte heeft u 3 dagen de tijd om aangifte te doen. Aangifte van een kind geboren in Maasdriel kan digitaal of persoonlijk op afspraak in het gemeentehuis. Als een afspraak maken binnen de 3-dagentermijn niet lukt, bel ons dan even.

Digitaal

U kunt de geboorte digitaal doorgeven als minimaal één van de ouders de Nederlandse nationaliteit heeft. Om in te loggen heeft u uw DigiD nodig. 

Digitaal aangifte doen

Persoonlijk

U kunt de aangifte van uw kind ook persoonlijk doen op het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak.

Afspraak maken

Meenemen

  • Geldig identificatiebewijs van aangever;
  • Een bewijs van geboorte van de verloskundige;
  • Afschrift van de erkenningsakte als het kind al voor de geboorte is erkend (zie erkenning). Als het kind niet erkend is, neem dan contact op met de gemeente; 
  • Als u een trouwboekje of een partnerschapboekje heeft, kunt u uw kind daarin laten vermelden. Dit mag, maar is niet verplicht.

Wanneer geboorteaangifte doen?

Geboorteaangifte
Geboorte op Aangifte uiterlijk doen op
maandag donderdag
dinsdag vrijdag
woensdag maandag
donderdag maandag
vrijdag dinsdag
vrijdag (en maandag wanneer dat een feestdag is) woensdag
zaterdag dinsdag
zondag woensdag


Als de laatste dag op een feestdag valt, kunt u de aangifte op de eerstvolgende werkdag doen.

Prijs

Er zijn geen kosten verbonden aan een geboorteaangifte.