Lees pagina voor

Aangifte geboorte

De aangifte wordt gedaan door vader of (duo)moeder. Kan dit niet, dan kan de aangifte worden gedaan door iemand die bij de geboorte aanwezig was. Na de geboorte heeft u 3 dagen de tijd om aangifte te doen. Aangifte van een kind geboren in Maasdriel kan digitaal of persoonlijk op afspraak in het gemeentehuis. Als een afspraak maken binnen de 3-dagentermijn niet lukt, bel ons dan even.

Online

U kunt de geboorte digitaal doorgeven als minimaal één van de ouders de Nederlandse nationaliteit heeft. Om in te loggen heeft u uw DigiD nodig. 

Online aangifte doen (Deze link gaat naar een externe website)

Persoonlijk

U kunt de aangifte van uw kind ook persoonlijk doen in het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak.

Meenemen

Wanneer geboorteaangifte doen?

Geboorteaangifte
Geboorte op Aangifte uiterlijk doen op
maandag donderdag
dinsdag vrijdag
woensdag maandag
donderdag maandag
vrijdag dinsdag
vrijdag (en maandag wanneer dat een feestdag is) woensdag
zaterdag dinsdag
zondag woensdag


Als de laatste dag op een feestdag valt, kunt u de aangifte op de eerstvolgende werkdag doen.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan een geboorteaangifte.

Vanaf 1 januari 2024 kunnen ouders hun baby een dubbele achternaam geven

Ouders kunnen hun baby vanaf 1 januari 2024 een dubbele achternaam geven. Dit wetsvoorsel is op 21 maart 2023 aangenomen (Deze link gaat naar een externe website)

Sinds 1811 kregen kinderen automatisch de naam van de vader. Vanaf 1998 is het ook mogelijk om te kiezen voor de naam van de moeder. Met de nieuwe wet kunnen beide ouders ook een dubbele achternaam geven. Dit is dan een combinatie van de 2 achternamen van de ouders. Voorwaarde is wel dat uw baby de Nederlandse nationaliteit vanaf geboorte of erkenning heeft.

U kunt vanaf 1 januari 2024 gebruik maken van deze optie

De nieuwe wet treedt in werking op 1 januari 2024. Ouders kunnen van deze nieuwe mogelijkheid gebruik maken als hun eerste kind wordt geboren op of na 1 januari 2024. De gekozen achternaam geldt vervolgens voor al hun volgende kinderen.

Overgangsregeling voor kinderen geboren op of na 1 januari 2016

Het overgangsrecht is van toepassing als uw oudste kind geboren is op of na 1 januari 2016. Dan kunt u alsnog een dubbele achternaam kiezen. Vanaf 1 januari 2024 heeft u 1 jaar de tijd om alsnog de dubbele achternaam te kiezen. Het kiezen van de dubbele achternaam tijdens het overgangsrecht gaat waarschijnlijk geld kosten. Wij weten nog niet hoeveel.

Kiezen voor een dubbele achternaam is niet verplicht. Als ouders geen keuze maken krijgt een kind als de ouders niet gehuwd of geregistreerd partners zijn de achternaam van de moeder uit wie het kind is geboren. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap krijgt het kind de geslachtsnaam van de vader of de duomoeder.