Lees pagina voor

Reageren op omgevingsplan

Het wijzigen van een omgevingsplan doorloopt verschillende fasen. Je kunt in deze fasen op het plan reageren.

Participatie

Bij een wijziging van het omgevingsplan is participatie altijd verplicht. De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor de inrichting van de participatie. Kijk voor meer informatie op onze pagina Samen doen.

Informeel reageren

Een wijziging van een omgevingsplan doorloopt verschillende stappen, waarop gereageerd kan worden. Bij grote plannen wordt er soms nog een extra fase doorlopen tussen de aankondiging en het ontwerp omgevingsplan. Een concept ontwerpbesluit (voorontwerpbesluit) wordt dan gepubliceerd voor inspraak. Dit is een informele inspraakronde. Het doel is om vroegtijdig reacties te peilen en mee te nemen in het definitieve ontwerp van het wijzigingsbesluit.

Formeel reageren

Als het ontwerpbesluit is genomen, wordt deze gepubliceerd in het publicatieblad van de gemeente en legt de gemeente relevante stukken ter inzage. Je kunt dan eventuele zienswijzen indienen. In de volgende stap wordt het definitieve besluit tot wijziging van het omgevingsplan vastgesteld en gepubliceerd. Onder bepaalde voorwaarden kun je dan een beroep indienen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.