Lees pagina voor

Peter de Vries

Pasfoto van Peter de Vries
Functie
Wethouder Recreatie & Toerisme, Economische Zaken, Natuur & Landschap, Rivieren & Water buitendijks
Politieke partij
CDA
Telefoon
0418 638 412
E-mail
t.vanheumen@maasdriel.nl

Taken

 • 1ste loco burgemeester
 • Economische Zaken
 • Kernwethouder Hurwenen, Hoenzadriel, Rossum
 • Natuur & landschap buitendijks
 • Recreatie & toerisme
 • Rivieren & Water buitendijks

Projecten

 • Geiten dossier
 • Deltaprogramma Maas
 • Gebiedsontwikkeling Alem
 • Hurwenense Uiterwaarden
 • Liquidatie PHTB
 • Masterplan Maas
 • Ruimte voor Maasdriel
 • Waalweelde
 • Zandbedrijven / Zandhavens
 • Zuidelijke ontsluitingsroute (ZOR)

Regionale samenwerking / besturen

 • Algemeen bestuur PHTB
 • Algemeen bestuur Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal
 • Algemeen bestuur UBR
 • Bestuurlijk platform Rijn-Waal-Merwedes-Ijssel
 • Paddenstoelenpact
 • Portefeuillehoudersoverleg Breedband
 • Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT)
 • Speerpuntberaad Agribusiness
 • Speerpuntberaad Economie & Vestigingsklimaat
 • Speerpuntberaad Recreatie & Toerisme
 • Vereniging Nederlandse Riviergemeenten
 • Taakgroep Maas
 • Taakgroep Rijn-Waal

Nevenfuncties

-

De bezoldigde nevenfuncties van de collegeleden worden jaarlijks gecontroleerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.