Lees pagina voor

Jaco Geurts

Pasfoto van Jaco Geurts
Functie
Burgemeester van Maasdriel, portefeuillehouder Openbare Orde en Veiligheid, Bedrijfsvoering
Telefoon
0418 638 412
E-mail
t.vanheumen@maasdriel.nl

Taken

 • Bestuurlijke samenwerking
 • Documentaire informatievoorziening
 • Evenementen, paardenmarkt en kermis
 • Informatie en automatisering
 • Openbare orde en veiligheid
 • Overleg collectief dorpsraden en kerken
 • Personeel en organisatie
 • Publieke Dienstverlening
 • Toezicht en (integrale) handhaving

Projecten

 • De Bol Heerewaarden
 • Bestuurskrachtonderzoek 2023
 • Handhaving campings
 • Handhaving internationale arbeidskrachten / Oekraïners

Nevenfuncties

De bezoldigde nevenfuncties van de collegeleden worden jaarlijks gecontroleerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Ambtsgebonden

 • Lid Algemeen Bestuur Regio Rivierenland vanaf 06-06-2023 (onbezoldigd)
 • Ambassadeur Stichting Hospice De Samaritaan (onbezoldigd)

Niet ambtsgebonden

 • Lid Maatschappij van Welstand vanaf 06-06-2019 (onbezoldigd)
 • Lid comité van aanbeveling Barneveldse krant 150 jaar vanaf 01-04-2020 (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht zorgorganisatie Norschoten te Barneveld vanaf 08-03-2022 (bezoldigd €8200,- voor het jaar 2023)