College van burgemeester en wethouders

 • Pasfoto van Henny van Kooten

  Henny van Kooten

  Burgemeester van Maasdriel, portefeuillehouder Openbare Orde en Veiligheid, Bedrijfsvoering

 • Pasfoto van Erik van Hoften

  Erik van Hoften

  Wethouder Beheer Openbare Ruimte, Duurzaamheid, Maatschappelijk vastgoed

 • Pasfoto van Jan-Hein de Vreede

  Jan-Hein de Vreede

  Wethouder Financiën, Economische Zaken, Grondzaken, Verkeer & Vervoer, Recreatie & Toerisme

 • Pasfoto van Peter de Vries

  Peter de Vries

  Wethouder Ruimtelijke Ordening, Bouwen & Wonen, Natuur & Landschap

 • Pasfoto van Anita Sørensen

  Anita Sørensen

  Wethouder Zorg & Welzijn, Cultuur en Onderwijs, Werk en Inkomen

 • Pasfoto van Vacature

  Vacature

  Gemeentesecretaris

De burgemeester en de wethouders vormen samen het college van burgemeester en wethouders, kortweg het college. 

Het college is het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester is voorzitter van het college.

Het college zorgt voor de uitvoering van landelijke wetten en regelingen en voor de voorbereiding en uitvoering van besluiten. De gemeentesecretaris is geen lid van het college, maar is wel bij de vergadering aanwezig. Zij organiseert voor en adviseert aan college(leden).

Vergaderingen

Het college vergadert iedere week op dinsdag. Er worden dan voorstellen besproken die worden voorbereid door de ambtenaren van de gemeente. Deze vergaderingen zijn niet openbaar, de besluitenlijsten wel.

Contact met collegeleden

U kunt de collegeleden spreken over onderwerpen die tot hun taken behoren, nadat er eerst contact is geweest met een behandelend ambtenaar. Deze bekijkt eerst wat de reden is voor een gesprek. De meeste vragen, wensen en ideeën kunnen door een ambtenaar worden behandeld. Vervolgens bespreekt de ambtenaar uw verzoek met de wethouder. Daarna neemt het bestuurssecretariaat contact met u op.

Publiek optreden

Wilt u een lid van het college uitnodigen voor bijvoorbeeld een huldiging, jubileum of opening? Het college komt u daarin graag tegemoet als de agenda dit toelaat, anders vinden we altijd een oplossing. U kunt een aanvraag indienen bij de  bestuurssecretaresse, vermeld in uw mail duidelijk uw verzoek.

Kijk ook eens op

Het Bestuursakkoord (PDF, 1.8 MB) vormt de basis voor het college van burgemeester & wethouders.