College van burgemeester en wethouders

De burgemeester en de wethouders vormen samen het college van burgemeester en wethouders, kortweg het college. 

Het college is het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester is voorzitter van het college.

Het college zorgt voor de uitvoering van landelijke wetten en regelingen en voor de voorbereiding en uitvoering van besluiten. De gemeentesecretaris is geen lid van het college, maar is wel bij de vergadering aanwezig. Zij organiseert voor en adviseert aan college(leden).

Vergaderingen

Het college vergadert iedere week op dinsdag. Er worden dan voorstellen besproken die worden voorbereid door de ambtenaren van de gemeente. Deze vergaderingen zijn niet openbaar, de besluitenlijsten wel.

Contact met collegeleden

U kunt de collegeleden spreken over onderwerpen die tot hun taken behoren, nadat er eerst contact is geweest met een behandelend ambtenaar. Voor een gesprek kunt u een afspraak maken via het bestuurssecretariaat, neem daarvoor contact op met de gemeente.

Kijk ook eens op

Bestuursakkoord (PDF, 1.8 MB)