Overzicht Inwoner & Ondernemer

 • Afval

  Afval, afvalsoorten, containers en de milieustraat

 • Belastingen

  Verschillende belastingen en heffingen worden door de BSR uitgevoerd. De overige belastingen voert de gemeente zelf uit

 • Bouwen en verbouwen

  Aanvragen vergunningen, bestemmingsplannen, bomen kappen, bouwkavels, brandveilig gebruik gebouwen, inzage bouwplannen, kadastrale informatie, monumentencommissie, nieuwbouwplannen, omgevingsvergunning, riolering, slopen, uitweg, waterloket, welstand

 • Contact

  Afhalen documenten, afspraak maken, bezwaar indienen, gevonden en verloren voorwerpen, klacht indienen, openingstijden en contact

 • Digitale informatiegids

  U kunt hier terecht voor gegevens van bedrijven, organisaties en verenigingen

 • Evenementen, goede doelen en loterijen

  Collecte, evenement organiseren, gemeentelijke materialen lenen, loterij, vreugdevuur

 • Jeugd en onderwijs

  Boekstart, jeugdhulp, leerlingenvervoer, leerplicht, medewerker jeugd, scholen en kinderopvang, volwasseneneducatie

 • Geboorte, trouwen en overlijden

  Aangifte geboorte, erkenning kind, naamgebruik veranderen, overlijdensaangifte, trouwambtenaren, trouwen of geregistreerd partnerschap, trouwlocaties

 • Hulp en Ondersteuning

  Bijzondere bijstand en minimabeleid, compensatieregeling, gebiedsteam, hulp en ondersteuning, jeugdhulp en ondersteuning voor volwassenen, maatwerkvoorziening, mantelzorg, participatieraad, privacyreglement, regiotaxi, schuldhulpverlening

 • Nieuws

  Nieuwsberichten van de gemeente

 • Ondernemen

  Bedrijfsbewegwijzering, bedrijventerreinen, collectieve en incidentele festiviteiten, detailhandel, drank- en horecavergunning en -ontheffing, ondernemersplein.nl, ondernemersverenigingen, paddenstoelenpact, reclame, speelautomaten, terras- en standplaatsvergunning, vuur stoken

 • Openbare ruimte en verkeer

  Gehandicaptenparkeerplaats of -kaart, groen en natuur, hondenuitlaatplaatsen, jaarplan, projecten, wegwerkzaamheden

 • Paspoort, rijbewijs en uittreksels

  Bewijs van in leven zijn, geheimhouding persoonsgegevens, ID, legalisatie handtekening, paspoort, rijbewijs, uittreksels, verklaring omtrent gedrag

 • Sport, cultuur en recreatie

  Fiets- en wandelroutes, musea, recreatiegebieden, sportaccommodaties, sportverenigingen, subsidiebeleid, toeristische bewegwijzering, visrecht

 • Wonen en leven

  Afval, dorpsraden, duurzaamheid, goed idee doe er iets mee', koop van groenstroken, leegstandwet, starterslening, veiligheid, verhuizen, woning huren, woonladder

 • Goed idee, doe er iets mee!

  Gemeente Maasdriel ondersteunt goede idee├źn voor en door bewoners. Heeft u een idee? Vertel het ons