Eerste inschrijving in Nederland

Komt u voor het eerst in Nederland wonen, of woonde u in 1994 voor het laatst in Nederland, en verhuist u nu naar de gemeente Maasdriel? Laat u dan binnen 5 dagen na aankomst inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) bij de gemeente. U maakt hiervoor een afspraak.

Afspraak maken

Meenemen

 • Verhuist uw hele gezin naar Nederland, dan moeten ook uw partner en kinderen aanwezig zijn bij de afspraak
 • Een geldig identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart)
 • Een paspoort of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt
 • Een huur- of koopovereenkomst van de woning, of een verklaring van inwoning dat ingevuld is door de persoon bij wie u gaat wonen
 • Als u bent geboren in het buitenland: een recente geboorteakte. Let op: Legalisatie nodig? 
  Mogelijk moeten uw akten eerst worden gelegaliseerd. Dat verschilt per land. Legalisatie betekent dat de verklaring ondertekend en gestempeld moet zijn door het land van herkomst. Kijk op nederlandwereldwijd.nl voor meer informatie. Documenten uit de Europese Unie hoeven niet gelegaliseerd te worden.
 • Als u uit een land buiten de Europese Unie komt: een bewijs van rechtmatig verblijf
 • Vanuit Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba: een bewijs van uitschrijving
 • Daarnaast kunnen we andere documenten van u vragen, zoals een bewijs van ongehuwd zijn, huwelijksakte, echtscheidingsakte, akte van overlijden (als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden) of een geboorteakte van de kinderen.

Het volledige ingevulde formulier:

Inschrijfformulier vestiging vanuit het buitenland Nederlands, Pools, Russisch, Tsjechisch, Slowaaks, Hongaars, Roemeens, Bulgaars, Servisch, Farsi OF
Inschrijfformulier vestiging vanuit het buitenland in Nederlands, Frans, Duits, Engels, Spaans, Italiaans, Turks, Grieks, Chinees

Wanneer een eerste inschrijving?

 • U heeft al eerder in Nederland gewoond, maar bent voor oktober 1994 geëmigreerd. Bent u in oktober 1994 of later naar het buitenland vertrokken, dan gaat het bij u om een hervestiging vanuit het buitenland
 • U heeft nooit in Nederland gewoond en heeft de nationaliteit van een land in de Europese Unie. Maak dan ook een afspraak met de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) zodat u daar ook bekend bent
 • U heeft nooit in Nederland gewoond en heeft de nationaliteit van een land buiten de Europese Unie. Als u nog geen verblijfsvergunning heeft, neemt u contact op met de IND. Pas nadat u een verblijfsdocument heeft, maakt u een afspraak bij de gemeente

Behandeltermijn van de aanvraag

U krijgt binnen 6 weken een bevestiging van uw inschrijving.

Prijs

Er zijn geen kosten verbonden aan een eerste inschrijving