Starterslening

De starterslening is een lening die het verschil overbrugt tussen de prijs van uw eerste koopwoning en het bedrag u bij de bank kunt lenen.

De starterslening beweegt mee met de inkomensontwikkeling van de koopstarter. De eerste 3 jaar is de lening renteloos en aflossingsvrij. Na 3 jaar gaat men rente en aflossing betalen. Indien dit nog niet lukt, kan een hertoets worden aangevraagd om eventueel later met de betalingen te starten. De lening moet  altijd worden afgelost.

De starterslening in de gemeente bedraagt maximaal € 30.000,00 en de totale verwervingskosten van de woning mogen niet hoger zijn dan € 325.000,00.

Aanvragen starterslening

Een starterslening kunt u alleen aanvragen wanneer u de voorlopige koopovereenkomst voor het huis heeft gesloten. U vraagt de lening online aan. Hier heeft u een DigiD-account voor nodig.

Meer informatie leest u in de verordening starterslening Maasdriel 2021.

Aanvragen starterslening (met DigiD)

De volgende bijlagen zijn nodig:

• kopie van de door koper en verkoper ondertekende koop-/aanneemovereenkomst

​Als u op basis van de gemeentelijke regeling in aanmerking komt voor een lening stuurt de gemeente u een toewijzingsbrief. De toewijzing van de gemeente heeft u nodig bij het digitaal aanvragen van uw starterslening bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeente (SVn). SVn handelt uw aanvraag vervolgens verder met u af.

Algemene voorwaarden

  • De hoogte van de starterslening is afhankelijk van de verwervingskosten (koopsom en bijkomende kosten) van de woning, het inkomen en eventueel eigen vermogen; u mag (in totaal) niet meer lenen dan u betaalt voor uw woning. Dit is inclusief bijkomende kosten voor onder meer de overdrachtsbelasting, de notaris en de makelaar
  • Uw eerste lening en de starterslening moeten voldoen aan de voorwaarden van de Nationale Hypotheek Garantie
  • De starterslening heeft een looptijd van 30 jaar en is de eerste drie jaar renteloos en aflossingsvrij
  • De starterslening beweegt mee met de inkomensontwikkeling van de starter. Vanaf het vierde jaar wordt (marktconforme) rente en aflossing betaald. Na 3, 6, 10 en 15 jaar is de hertoetsing van het inkomen mogelijk
  • U bent nog niet eerder eigenaar geweest van een koopwoning
  • Uw leeftijd is minimaal 18 jaar
  • U gaat de koopwoning zelf bewonen

Meer informatie

Kijk op de website van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten.