Starterslening

De starterslening is een lening die het verschil overbrugt tussen de aankoopkosten van de woning en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) .

De starterslening beweegt mee met de inkomensontwikkeling van de koopstarter. De eerste 3 jaar is de lening renteloos en aflossingsvrij. Na 3 jaar gaat men rente en aflossing betalen. Indien dit nog niet lukt, kan een hertoets worden aangevraagd om eventueel later met de betalingen te starten. De lening moet  altijd worden afgelost.

De starterslening in de gemeente bedraagt maximaal € 25.000,00 en de totale verwervingskosten van de woning mogen niet hoger zijn dan € 225.000,00.

Aanvragen starterslening

Een starterslening kunt u alleen aanvragen wanneer u de voorlopige koopovereenkomst voor het huis heeft gesloten.
U kunt het aanvraagformulier starterslening (PDF, 67.6 kB) downloaden en ingevuld naar het postadres van de gemeente sturen.
Nadat uw aanvraag ontvangen en volledig is, stuurt de gemeente u per post een informatiepakket met het aanvraagformulier voor de starterslening.

Dit aanvraagformulier stuurt u inclusief alle gevraagde informatie en bijlagen naar het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) - het adres staat op het aanvraagformulier. Vanaf het moment dat uw aanvraag volledig (met alle bijbehorende stukken) door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is ontvangen, duurt het circa 3 weken voordat u de toekenning van de starterslening in huis heeft.
Meesturen met het gemeentelijke aanvraagformulier:

  • Kopie van de door koper en verkoper ondertekende koop-/aanneemovereenkomst
  • Kopie van uw geldig legitimatiebewijs

Algemene voorwaarden

  • De hoogte van de starterslening is afhankelijk van de verwervingskosten (koopsom en bijkomende kosten) van de woning, het inkomen en eventueel eigen vermogen; u mag (in totaal) niet meer lenen dan u betaalt voor uw woning. Dit is inclusief bijkomende kosten voor onder meer de overdrachtsbelasting, de notaris en de makelaar
  • Beide leningen moeten voldoen aan de voorwaarden van de Nationale Hypotheek Garantie 
  • De starterslening heeft een looptijd van 30 jaar en is de eerste drie jaar renteloos en aflossingsvrij
  • De starterslening beweegt mee met de inkomensontwikkeling van de starter. Vanaf het vierde jaar wordt (marktconforme) rente en aflossing betaald. Na 3, 6, 10 en 15 jaar is de hertoetsing van het inkomen mogelijk
  • U bent nog niet eerder eigenaar geweest van een koopwoning
  • Uw leeftijd is minimaal 18 jaar
  • U gaat de koopwoning zelf bewonen
  • U koopt de woning zonder een speciale korting zoals duokoop

Meer informatie

Kijk op de website van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten.