Marensche Waarden

Wat voor gebied is de Marensche Waarden?

Het gebied de Marensche Waarden ligt ten noorden van het eiland van Alem aan een dode Maasarm. Het betreft een landbouwgebied met landschappelijke waarden. De Marensche Waarden heeft ook een functie bij de hoogwaterbescherming. Door deze combinatie van functies zijn er mogelijkheden voor (extensieve) recreatie.

Wat wil het project Ruimte voor MAASdriel in de Marensche Waarden bereiken?

Het ontwikkelen van het gebied waarbij de recreatieve mogelijkheden beter worden benut. Ook is er aandacht voor een betere hoogwaterbescherming en natuurontwikkeling. Daarbij worden de bruikbaarheid, kwaliteit en bereikbaarheid van het gebied (met name voor de bevolking van Alem) versterkt.

Wat houdt dit meer concreet in?

  • Het winnen van klei en zand
  • Het bereiken van verdere waterstandsverlaging van de rivier de Maas (betere hoogwaterbescherming, in beperkte mate)
  • Het versterken van de mogelijkheden voor waterrecreatie, waaronder het bieden van mogelijkheden voor de plaatselijke jachthaven, het verbeteren van het strandbad, het bieden van ruimte aan zogenaamde kleine watersport (roeien, zeilen, sportvissen)
  • Het realiseren van natuur- en landschapsversterking (o.a. aanleg struinpaden)
  • Bijdragen aan de leefbaarheid van Alem

Het deelproject Marensche Waarden heeft een eigen website.