Lees pagina voor

Koop van groen- en reststroken

De gemeente ontvangt regelmatig verzoeken van inwoners om reststroken grond te verkopen. Reststroken zijn stroken grond die vaak aan de voor-, zij- of achterkant van uw woonperceel liggen en nu deel uitmaken van het openbaar groen. In een aantal gevallen kan de gemeente zogenaamde reststroken grond, ook wel overhoeken genoemd, verkopen aan inwoners. Voor de inwoners van Maasdriel is dit een mooie kans om de kavel uit te breiden. Uiteraard moeten de stroken grond aan bepaalde voorwaarden voldoen om voor verkoop in aanmerking te komen. Niet alle stroken kunnen verkocht worden.

Er is sprake van een overhoek, wanneer:

Een overhoek kan op grond van het bestemmingsplan verschillende bestemmingen hebben. Als de oorspronkelijke of toebedachte bestemming van de grond is vervallen of komt te vervallen, kan de grond als overhoek worden aangemerkt.
Het uitgangspunt van de gemeente is dat overhoeken alleen worden verkocht. Verhuur heeft niet de voorkeur.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het kopen van een stukje gemeentegrond moet u minimaal aan de volgende voorwaarden voldoen:

Aanvraag

Het verzoek tot koop moet u schriftelijk doen met daarbij een eenvoudige tekening waaruit duidelijk blijkt over welk stuk u het heeft. Het cluster Vastgoed is belast met de afhandeling van uw verzoek.

Prijzen

De verkoopprijs bedraagt € 100,- per m² kosten koper. De huurprijs bedraagt € 4,- per m² per jaar. Indien de huur is vastgesteld in een huurovereenkomst wordt deze jaar geïndexeerd op basis van de consumentenprijsindex alle huishoudens.
Wanneer er met uw aanvraag om verhuur wordt ingestemd, wordt de huurprijs verhoogd met een éénmalig vast bedrag van € 275,-. Indien met uw aanvraag tot koop wordt ingestemd, wordt de koopprijs verhoogd met een éénmalig vast bedrag van € 375,-.

Jaarlijks worden de bedragen aangepast op basis van de consumentenprijsindex alle huishoudens (CPI alle huishoudens). Deze wordt in februari vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Overige informatie

Meer informatie vindt u in de vastgestelde "Notitie beleidsregels verkoop en verhuur van overhoeken (PDF, 165.1 kB)" of neem contact op met de gemeente en vraag naar cluster Vastgoed