Lees pagina voor

Gebiedsontwikkeling De Woerd Hedel

De Woerd is een centrale plek in Hedel, die eigendom is van twee projectontwikkelaars. Zij willen woningen bouwen op die locatie. Dit past bij de behoefte die er aan woningbouw is in Hedel. Daarom onderzoeken we samen met de ontwikkelaars of dit kan. Ook onderzoeken wij samen met alle potentiële gebruikers van het maatschappelijk centrum of er, naast woningbouw, een plek voor hen is op locatie De Woerd.

Kaartje van gebiedsontwikkeling De Woerd in Hedel

Kansen voor één maatschappelijk centrum met verschillende functies

De Woerd biedt een uitgelezen mogelijkheid om maatschappelijke functies bij elkaar te brengen in een cluster. De drie basisscholen in Hedel hebben binnen nu en afzienbare tijd nieuwe gebouwen nodig. Als deze samen met de kinderopvang en andere maatschappelijke functies (zoals huisarts, apotheek, gymzaal, adviesplein, bibliotheekvoorziening/leeszaal) bij elkaar gebracht kunnen worden, brengt dat veel pluspunten voor de inwoners van Hedel.

Een goed bereikbaar, multifunctioneel centrum tegen het hart van Hedel aan geeft een duurzame waarde aan de leefbaarheid van het dorp. Het geeft de maatschappelijke partijen de mogelijkheid om gebruik te maken van nieuwe gezamenlijke voorzieningen en ruimten. Ook ontstaat er meer contact tussen de betrokken partijen en kunnen ze vaker gebruik maken van elkaars kwaliteiten.

Welke functies in één cluster?

Na consultatie en op verzoek van het dorpshuisbestuur, de dorpsraad en uit een peiling onder de inwoners van Hedel is gebleken dat er onvoldoende draagvlak is voor het verplaatsen van het dorpshuis naar de Woerd. Het college neemt om deze reden Gelre’s End niet langer mee in het haalbaarheidsonderzoek naar een maatschappelijk centrum op de Woerd in Hedel.
Samen met potentiële gebruikers brachten we vervolgens in kaart of het haalbaar is om de andere maatschappelijke functies bijeen te brengen in een cluster. We onderzochten hoe we invulling kunnen geven aan het cluster, wat een goede plek binnen het gebied is en of de gemeente en de huurders van het gebouw de kosten kunnen dragen. Onderzoek wees uit dat dit haalbaar is.

Hoe nu verder?

De gemeenteraad gaf donderdag 14 maart 2024 groen licht voor de verdere uitwerking van maatschappelijk cluster De Woerd in Hedel. Dat is goed nieuws! De verwachting is dan ook dat de raad het benodigde bedrag definitief opneemt in de meerjarenbegroting, zodat het mogelijk wordt te starten met de bouw van het cluster vanaf 2028.

Er komt nu eerst een vervolg op het haalbaarheidsonderzoek: een programma van eisen. De bedoeling is dit ook weer samen met potentiële gebruikers van het cluster op te pakken. Het programma van eisen voor het cluster wordt voor een groot deel bepaald door de wettelijke normen en uitgangspunten en waar mogelijk door de gebruikers van het cluster.

In de eerste fase hebben we de benodigde oppervlakte voor het nieuw te bouwen cluster met elkaar vastgesteld. In de volgende fase gaan we invulling geven aan die oppervlakte en wordt duidelijk waar de verschillende functies een plek krijgen in het gebouw. Denk dan aan de invulling per bouwlaag, hoe de functies gebruikt kunnen worden (bijv. dubbel gebruik versus solitair gebruik).

Wanneer het programma van eisen op papier staat, maken we opnieuw een doorrekening van het gebouw en leggen we dit voor aan de raad. Uitgangspunt blijft dat het voor huurders, scholen en gemeente betaalbaar blijft. Samen gaan we op zoek naar mogelijkheden, zodat er in Hedel een mooi, toekomstgericht maatschappelijk cluster kan komen.

Meer informatie

Heb je vragen over het maatschappelijk cluster? Stuur dan een e-mail naar projectleider Kirsten Oudmaijer via k.oudmaijer@maasdriel.nl of bel 14 0418 en vraag naarKirsten Oudmaijer. Wil je meer weten over woningbouw op locatie De Woerd? Neem dan contact op met Sander Strijbos of Erik Uijtewaal van Jansen de Jong Projectonwikkeling via s.strijbos@jajo.com of 088 3559404.