Lees pagina voor

Gebiedsontwikkeling De Woerd Hedel

De Woerd is een centrale plek in Hedel, die eigendom is van twee projectontwikkelaars. Zij willen woningen bouwen op die locatie. Dit past bij de behoefte die er aan woningbouw is in Hedel. Daarom onderzoeken we samen met de ontwikkelaars of dit kan. Ook onderzoeken wij op dit moment samen met alle potentiële gebruikers van het maatschappelijk centrum of er, naast woningbouw, een plek voor hen is op locatie De Woerd.

Kaartje van gebiedsontwikkeling De Woerd in Hedel

Kansen voor één maatschappelijk centrum met verschillende functies

De Woerd biedt een uitgelezen mogelijkheid om maatschappelijke functies bij elkaar te brengen in een cluster. De drie basisscholen in Hedel hebben binnen nu en afzienbare tijd nieuwe gebouwen nodig. Als deze samen met de kinderopvang en andere maatschappelijke functies (zoals huisarts, apotheek, gymzaal, adviesplein, bibliotheekvoorziening/leeszaal) bij elkaar gebracht kunnen worden, brengt dat veel pluspunten voor de inwoners van Hedel.

Na consultatie en op verzoek van het dorpshuisbestuur, de dorpsraad en uit een peiling onder de inwoners van Hedel is gebleken dat er onvoldoende draagvlak is voor het verplaatsen van het dorpshuis naar de Woerd. Het college neemt om deze reden Gelre’s End niet langer mee in het haalbaarheidsonderzoek naar een maatschappelijk centrum op de Woerd in Hedel. Het onderzoek naar de haalbaarheid van het bijeenbrengen van de andere maatschappelijke functies gaat door. Een goed bereikbaar, multifunctioneel centrum tegen het hart van Hedel aan, geeft namelijk een duurzame waarde aan de leefbaarheid van het dorp. Het geeft de maatschappelijke partijen de mogelijkheid om gebruik te maken van nieuwe gezamenlijke voorzieningen en ruimten. Ook ontstaat er meer contact tussen de betrokken partijen en kunnen ze vaker gebruik maken van elkaars kwaliteiten.

Samen haalbaarheid onderzoeken

Een belangrijk onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek naar het maatschappelijk centrum doen we nu vooral samen met potentiële gebruikers. Het doel is om samen uit te vinden of en hoe we invulling kunnen geven aan het cluster, wat een goede plek binnen het gebied is en of de gemeente en de huurders van het gebouw de kosten kunnen dragen.

Hoe nu verder?

Als de onderzoeken klaar zijn, besluit de gemeenteraad daarover en weten we hoe het verder gaat. We verwachten dat de raad een besluit neemt tijdens de raadsvergadering in december 2023. Nadat de raad besloten heeft, informeren we inwoners en betrekken we ze bij de verdere uitwerkingen van de plannen.

Meer informatie

Hebt u vragen over het maatschappelijk cluster? Stuur dan een e-mail naar projectleider Gabie Mulders via g.mulders@maasdriel.nl of bel 14 0418 en vraag naar Gabie Mulders. Wilt u meer weten over woningbouw op locatie De Woerd? Neemt u dan contact op met Sander Strijbos of Erik Uijtewaal van Jansen de Jong Projectonwikkeling via s.strijbos@jajo.com of 088 3559404.