Lees pagina voor

Project

We willen samen met onze partners (het Rijk, de provincies, waterschappen en Dekker Groep) in het gebied rondom Alem en St. Andries de natuur versterken, rivierverbeteringen doorvoeren, recreatie en toerisme stimuleren en delfstoffen winnen. Dit houdt onder meer in:

Deze plannen zijn uitgewerkt in de gebiedsvisie Alem- St. Andries. Dit is een deeluitwerking van het Masterplan Maas (Deze link gaat naar een externe website) dat de gemeenteraad in 2020 vaststelde.

Wethouder Peter de Vries is enthousiast over de plannen:

Deze gebiedsontwikkeling is een ontzettend mooie kans. Hiermee geven we een impuls aan het gebied rond Alem en St. Andries. Met onder meer de ontwikkeling van circa 200 hectare extra natuur worden het dorp en de omgeving meer gevarieerd. Bovendien wordt de ontwikkeling vrijwel geheel betaald met bijdragen van het Rijk, de provincie Gelderland en Dekker Groep en kost het de Maasdrielse gemeenschap niets. Alle opbrengsten blijven in het gebied en zijn ten gunste van Alem en omgeving.

Daarom is er een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van deze plannen voor de gebiedsontwikkeling van Alem en de effecten op het milieu en de omgeving. Uit het onderzoek blijkt dat de plannen wettelijk vergunbaar zijn en dat alle doelen (natuur, waterveiligheid, recreatie, leefbaarheid en leveringszekerheid van grondstoffen) samen bereikt kunnen worden bij Alem.

Nu ontwikkelen is zelf regie houden

Grondstoffenwinning hangt sowieso in de lucht nabij Alem. Dekker Groep is al jaren eigenaar van gronden in het gebied en kan op termijn zelf een vergunning hiervoor aanvragen, mocht deze ontwikkeling nu niet doorgaan. Als er dan een tekort aan grondstoffen is, moet de gemeente deze waarschijnlijk verlenen. Wethouder Peter de Vries zegt daarover: “Als we nu niet doorgaan en daar op wachten, kan deze gebiedsontwikkeling niet in zijn geheel plaatsvinden en lopen we veel kansen mis. Nu kunnen we samen met onze partners zelf de regie voeren en met grondstoffenwinning als kostendrager het gebied verder brengen.”