Lees pagina voor

Proces en participatie

In 2023 is er onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de plannen en de effecten op het milieu en de omgeving. De uitkomsten van deze eerste onderzoeken zijn eind augustus 2023 bekend. Ze laten zien dat de plannen in onderlinge samenhang kunnen worden uitgevoerd en dat ze een meerwaarde voor het gebied kunnen leveren voor wat betreft natuur, waterveiligheid, recreatie en leefbaarheid. De volgende stap is een verdere verkenning.

De gemeenteraad van Maasdriel heeft eind september 2023 ingestemd met het vervolgonderzoek naar de gebiedsontwikkeling in het gebied Alem en Sint-Andries.

Het voorstel en alle bijlagen zijn te raadplegen op de website van de gemeenteraad (Deze link gaat naar een externe website).

De raad stelde extra voorwaarden en eisen waaraan het vervolgonderzoek moet voldoen. In grote lijnen kwamen die neer op:


De komende twee jaar worden dus alternatieven van de plannen rond Alem uitgewerkt. Over twee jaar, als dit onderzoek klaar is, volgt het volgende beslismoment voor de gemeenteraad.

Samenwerking met omgeving en belanghebbenden

Bij de verschillende onderdelen van het project zoeken de partijen voor de uitwerking de samenwerking met de omgeving en
belanghebbenden. In 2025 is deze verkenning afgerond en neemt de gemeenteraad een volgend tussenbesluit over de plannen.

Hoe wordt de omgeving in het vervolg betrokken?

Een omgevingsproces maakt onderdeel uit van de verkenning. Dit gebeurt om de randvoorwaarden nog scherper te krijgen, de ideeën te verrijken en tot goede afgewogen alternatieven te komen. Er wordt een onafhankelijke procesbegeleider ingeschakeld om dit proces te begeleiden. Het omgevingsproces wordt nog nader uitgewerkt, maar kent in ieder geval de volgende onderdelen: