Door technische problemen zijn we minder goed bereikbaar via de telefoon. We doen er alles aan om de problemen zo snel mogelijk te verhelpen. Kunt u ons telefonisch niet bereiken? Stuur dan een mail naar info@maasdriel.nl. Excuses voor het ongemak.

Lees pagina voor

Proces en participatie

In 2023 is er onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de plannen en de effecten op het milieu en de omgeving. De uitkomsten van deze eerste onderzoeken zijn eind augustus 2023 bekend. Ze laten zien dat de plannen in onderlinge samenhang kunnen worden uitgevoerd en dat ze een meerwaarde voor het gebied kunnen leveren voor wat betreft natuur, waterveiligheid, recreatie en leefbaarheid. De volgende stap is een verdere verkenning. De gemeenteraad neemt hierover naar verwachting in september 2023 een besluit. Het voorstel en alle bijlagen zijn te raadplegen op de website van de gemeenteraad (Deze link gaat naar een externe website).

Besluitvorming stap voor stap

Als de gemeenteraad instemt met een verdere verkenning, moet het plan daarna eerst met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besproken worden. Het ministerie zetten zich namelijk in voor meer oppervlakte riviernatuur en daar staat dan ook een bijdrage tegenover. Als zij ook instemmen met de plannen worden deze verder uitgewerkt en volgt de verdere verkenning. Dit is dus nog geen definitief besluit. Bij de verschillende onderdelen van het project zoeken de partijen voor de uitwerking de samenwerking met de omgeving en belanghebbenden. In 2025 is deze verkenning afgerond en neemt de gemeenteraad een volgend tussenbesluit over de plannen.

Hoe wordt de omgeving in het vervolg betrokken?

Een omgevingsproces maakt, net zoals in de afgelopen fase, onderdeel uit van de verkenning. Dit gebeurt om de randvoorwaarden nog scherper te krijgen, de ideeën te verrijken en tot goede afgewogen alternatieven te komen. Er wordt een onafhankelijke procesbegeleider ingeschakeld om dit proces te begeleiden. Het omgevingsproces wordt nog nader uitgewerkt, maar kent in ieder geval de volgende onderdelen: