Lees pagina voor

Visie Zonne- en Windenergie

In de vergadering van 10 juni 2021 heeft de gemeenteraad de Visie zon en wind Maasdriel vastgesteld. Zonne-energie en windenergie is nodig om onze klimaatdoelen te bereiken. Om de uitstoot van CO2 te verminderen is het belangrijk om een visie op te stellen voor zonneparken en windmolens.

Participatie

Bij het voorbereiden van de visie hebben wij inwoners en belanghebbenden betrokken. Dat deden wij door middel van een enquête, digitale bijeenkomsten en ruimte ateliers. Uitkomsten hiervan zijn verwerkt in de visie. Het is belangrijk om ook voor toekomstige projecten richtlijnen op te stellen hoe wij omgaan met participatie. 

Er zal daarom een notitie worden opgesteld over hoe om te gaan met participatie bij energieprojecten. Deze notitie wordt opgesteld voordat er een maatschappelijke tender wordt uitgeschreven.

Hoe nu verder?

Er wordt een maatschappelijke tender uitgeschreven voor zonne-energie in de zone rond de snelweg A2 en het spoor. Meerdere initiatiefnemers kunnen hun plannen indienen waarbij het beste plan of de beste plannen worden uitgekozen. Deze tender wordt op zijn vroegst in 2023 opgestart.

Visie

Bekijk de vastgestelde visie rechtstreeks op de website van ruimtelijkeplannen (Deze link gaat naar een externe website).