Visie Zonne- en Windenergie

In de vergadering van 10 juni heeft de gemeenteraad de Visie zon en wind Maasdriel vastgesteld. Zonne-energie en windenergie is nodig om onze klimaatdoelen te bereiken. Om de uitstoot van CO2 te verminderen is het belangrijk om een visie op te stellen voor zonneparken en windmolens.

Door over te stappen van fossiele brandstoffen -zoals aardgas en kolen- naar het gebruik van duurzame energie, komt er veel minder CO2 vrij in de lucht. Hiermee willen we de verdere opwarming van de aarde beperken en voorkomen dat de zeespiegel snel stijgt. De beste manier om de CO2 uitstoot te verminderen, is door energie te besparen. Dit kan door bijvoorbeeld energiezuinigere apparaten te gebruiken. En door huizen en andere gebouwen beter te isoleren.

Participatie

Bij het voorbereiden van de visie hebben wij inwoners en belanghebbenden betrokken. Dat deden wij door middel van een enquête, digitale bijeenkomsten en ruimte ateliers. Uitkomsten hiervan zijn verwerkt in de visie. Het is belangrijk om ook voor toekomstige projecten richtlijnen op te stellen hoe wij omgaan met participatie. Deze notitie wordt in 2022 opgesteld en voorgelegd aan de gemeenteraad ter vaststelling.

Hoe nu verder?

Er wordt een maatschappelijke tender uitgeschreven voor zonne-energie in de zone rond de snelweg A2 en het spoor. Meerdere initiatiefnemers kunnen hun plannen indienen waarbij het beste plan of de beste plannen worden uitgekozen. Deze tender wordt op zijn vroegst in 2023 opgestart.

Visie

Bekijk de vastgestelde visie rechtstreeks op de website van ruimtelijkeplannen.