Lees pagina voor

Transitievisie Warmte

Een aardgasvrije gemeente is een zaak van ons allemaal. Elke inwoner en elke ondernemer krijgt ermee te maken. Daarom vinden we het belangrijk u te informeren over de stappen op weg naar een toekomst zonder aardgas.

Op weg naar aardgasvrije gemeente

Vanaf 2050 zullen Nederlandse huishoudens geen aardgas meer gebruiken om te koken en te stoken. Door af te stappen van fossiele brandstoffen komt er minder CO2 uitstoot in de lucht. Daarmee beperken we verdere gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast zorgt de gaswinning voor veel schade en overlast in Groningen. Daarom is besloten de gaswinning terug te draaien. Dat betekent dat we aan het begin staan van een hele grote verandering, ruim 7 miljoen woningen in Nederland zullen tot 2050 moeten worden aangepast. Ook in Maasdriel gaan we de komende jaren stap voor stap van het aardgas af. Hoe we dat aanpakken en wat dit betekent voor Maasdriel en de inwoners staat beschreven in de Transitievisie Warmte (TVW).

De warmtetransitie in Maasdriel

Als gemeente hebben we nagedacht over hoe we de warmtetransitie in Maasdriel willen vormgeven. Dat staat beschreven in de Transitievisie Warmte, die op 9 december 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld. De visie beschrijft welke alternatieven er voor aardgas zijn en welke stappen we samen kunnen zetten om ons voor te bereiden op een toekomst zonder aardgas.

Participatie

De Transitievisie Warmte hebben we opgesteld samen met inwoners, ondernemers en andere partijen, zoals de netbeheerder en de woningcorporaties. In het voorjaar van 2021 vonden er informatiebijeenkomsten en meedenkgesprekken plaats. Ook  was het mogelijk om online mee te denken via een digitale enquête.

Bekijk de Transitievisie Warmte (Deze link gaat naar een externe website)
Bekijk de samenvatting Transitievisie Warmte (PDF, 98.5 kB)

Stapsgewijs

In Maasdriel werken we gemeentebreed en stapsgewijs toe naar aardgasvrij in 2050. Dat betekent dat iedereen stappen kan zetten. Welke stappen dat zijn en wanneer dat is, is afhankelijk van het type woning en het beschikbare alternatief.

Stap 1: Isoleren en energiebesparing

De eerste stap naar aardgasvrij is zoveel mogelijk energie besparen. Energie die niet wordt verbruikt is de duurzaamste vorm van energie. Bovendien maakt het de overstap naar een alternatief voor aardgas eenvoudiger. Naast CO2-winst leveren energiebesparende maatregelen ook financieel voordeel op.
Denk bijvoorbeeld aan het wassen op lagere temperaturen, het lager zetten van de thermosstaat en het gebruik van ledlampen. Zorg daarnaast voor goede isolatie van uw woning. Zelfs het dichten van gaten en kieren helpt al. U heeft dan minder energie nodig om uw huis te verwarmen. Heeft u plannen om te verbouwen? Dat is een mooi moment om te kijken of u verduurzamende maatregelen kunt nemen.

Stap 2: Klaar voor de overstap

Stap twee is het nemen van maatregelen die het gebouw of de woning klaar maken voor de overstap. Welke maatregelen dat zijn, is afhankelijk van de uiteindelijke oplossing. Deze stap is daarom met name geschikt voor de gebouwen waarbij de uiteindelijke oplossing al bekend is.

Uit het onderzoek dat wij samen met experts hebben uitgevoerd, bleek dat voor de woningen en gebouwen die na 1992 gebouwd zijn, de all-electric strategie voor Maasdriel de beste keuze is. Dit alternatief is namelijk het meest haalbaar en het goedkoopst. Deze strategie houdt in dat we elektriciteit gebruiken om te verwarmen. Daarvoor wordt met behulp van een lucht- of warmtepomp warmte uit de lucht of bodem gebruikt.

Voor oudere huizen en gebouwen is nog niet duidelijk wat het beste alternatief is voor aardgas. Dit wordt de komende tijd verder onderzocht. Voor deze gebouwen loont het om de komende jaren aan de slag te gaan met energiebesparing, stap 1.

Stap 3: Aardgasvrij

De laatste stap is dat de uiteindelijke aardgasvrije oplossing in het gebouw geïnstalleerd wordt. Het gebouw of de woning is dan niet meer afhankelijk van aardgas. Wanneer dit gebeurt, is afhankelijk van het woningtype en de alternatieven die er zijn. Uiteindelijk geldt voor alle gebouwen en huizen in Maasdriel dat deze stap uiterlijk in 2050 is genomen.

Meer informatie

Heeft u vragen over de verduurzamende mogelijkheden voor uw woning of over subsidies en financieringsregelingen? Dan kunt u terecht bij het Energieloket Maasdriel (Deze link gaat naar een externe website).

Veelgestelde vragen

Hier vindt u een overzicht met vragen en antwoorden die gaan over de warmtetransitie (PDF, 663.4 kB).