Lees pagina voor

Toepassingen klimaatadaptatie in Maasdriel

Afkoppelen

Op veel plekken voert één rioolbuis het hemelwater dat op de wegen en daken valt samen met het afvalwater (wc, douche, keuken) naar de waterzuivering. Dat is zonde want het relatief schone hemelwater wordt vermengd! En bij heftige regenval gaat er, wanneer het rioolstelsel het niet meer aankan, eerder vervuild water naar de sloten. We leggen daarom waar het mogelijk en zinvol is een extra riool aan voor regenwater. Zo scheiden we schoon water van vuil water en creëren we een duurzame waterafvoer. Daarmee zijn we beter voorbereid op het veranderende klimaat!

Feitjes:

Afzuigen riolering

Afkoppelen riool

Waterbergingen

Als gevolg van klimaatveranderingen nemen onder andere hoosbuien toe. Het riool kan het water van de hoosbuien niet allemaal verwerken, een deel moet boven de grond worden opgevangen. Daarbij wordt uitgegaan van: vasthouden – bergen – afvoeren. Om overlast van water tijdens hoosbuien te verminderen, is het belangrijk om regenwater zoveel mogelijk vast te houden op de locatie waar het valt. Als dat niet kan, dan kan het water tijdelijk worden geborgen, in bijvoorbeeld een waterberging. Samen met het waterschap hebben wij al meerdere waterbergingen aan de rand van verschillende kernen gecreëerd. Vanuit de waterbergingen wordt na hevige regenval het vastgehouden water langzaam afgevoerd richting oppervlaktewater of eventueel een rioolwaterzuivering. 

Foto van een weidse omgeving met een ruime plas met water

Grasparkeerplaatsen

De gemeente Maasdriel heeft meerdere groene parkeerplaatsen. Een van die klimaatbestendige parkeerplaatsen in onze gemeente is gerealiseerd bij Multifunctioneel Centrum Heerewaarden. De parkeerplaats is zo ingericht dat wateroverlast bij extreme regenbuien wordt tegengegaan. De parkeerplaats bestaat uit 68 parkeervakken. De groene parkeerplaatsen zorgen voor waterberging op de parkeerplekken doordat deze net wat lager zijn aangelegd dan de omliggende omgeving. Berging onder de parkeerplaatsen wordt gecreëerd door de samenstelling van de ondergrond: bomenzand en lava houden het regenwater langer vast. De parkeerplaats heeft een lange levensduur en vermindert bovendien de hitte in de zomer.

Foto van grasparkeerplaats