Toepassingen klimaatadaptatie in Maasdriel

Afkoppelen

Op veel plekken voert één rioolbuis het hemelwater dat op de wegen en daken valt samen met het afvalwater (wc, douche, keuken) naar de waterzuivering. Dat is zonde want het relatief schone hemelwater wordt vermengd! En bij heftige regenval gaat er, wanneer het rioolstelsel het niet meer aankan, eerder vervuild water naar de sloten. We leggen daarom waar het mogelijk en zinvol is een extra riool aan voor regenwater. Zo scheiden we schoon water van vuil water en creëren we een duurzame waterafvoer. Daarmee zijn we beter voorbereid op het veranderende klimaat!

Feitjes:

  • Een gescheiden rioolsysteem is in Maasdriel te herkennen aan twee blauwe stenen naast de kolken.
  • Bij MFC Heerewaarden is in de zomer van 2020 het hemelwater uit een hemelwaterriool voor het eerst zelfs gebruikt voor het besproeien van bomen in droge periodes. Zo hebben we minder last van droogte- en hittestress. 
  • Zodra uw straat een gescheiden afvoer heeft, is het belangrijk dat u geen sop, olie, afval of verfresten in de putten met blauwe stenen gooit. Ook uw auto mag u niet op straat of op uw inrit wassen. Alles wat in de regenwaterriolering terecht komt wordt afgevoerd naar een watergang of vijver bij u in de buurt.
  • Naast hemelwater afvoeren via een hemelwaterriool, kan er ook voor worden gekozen om het hemelwater in de bodem te laten infiltreren mits de ondergrond het toe laat.  Of om het hemelwater van je dak in een regenton op te vangen.

Waterbergingen

Als gevolg van klimaatveranderingen nemen onder andere hoosbuien toe. Het riool kan het water van de hoosbuien niet allemaal verwerken, een deel moet boven de grond worden opgevangen. Daarbij wordt uitgegaan van: vasthouden – bergen – afvoeren. Om overlast van water tijdens hoosbuien te verminderen, is het belangrijk om regenwater zoveel mogelijk vast te houden op de locatie waar het valt. Als dat niet kan, dan kan het water tijdelijk worden geborgen, in bijvoorbeeld een waterberging. Samen met het waterschap hebben wij al meerdere waterbergingen aan de rand van verschillende kernen gecreëerd. Vanuit de waterbergingen wordt na hevige regenval het vastgehouden water langzaam afgevoerd richting oppervlaktewater of eventueel een rioolwaterzuivering. 

Grasparkeerplaatsen

De gemeente Maasdriel heeft meerdere groene parkeerplaatsen. Een van die klimaatbestendige parkeerplaatsen in onze gemeente is gerealiseerd bij Multifunctioneel Centrum Heerewaarden. De parkeerplaats is zo ingericht dat wateroverlast bij extreme regenbuien wordt tegengegaan. De parkeerplaats bestaat uit 68 parkeervakken. De groene parkeerplaatsen zorgen voor waterberging op de parkeerplekken doordat deze net wat lager zijn aangelegd dan de omliggende omgeving. Berging onder de parkeerplaatsen wordt gecreëerd door de samenstelling van de ondergrond: bomenzand en lava houden het regenwater langer vast. De parkeerplaats heeft een lange levensduur en vermindert bovendien de hitte in de zomer.