Toekomstbestendig wonen lening

Hebt u een eigen koopwoning? Dan kunt u tegen een aantrekkelijke rente geld lenen om uw woning toekomstbestendig te maken. Dit zijn maatregelen die ervoor zorgen dat u hier zo lang mogelijk kunt blijven wonen. Denk bijvoorbeeld aan het isoleren van uw woning, de badkamer op de begane grond te plaatsen of asbest te verwijderen.

De gemeenteraad stelde dit vast met de Verordening Toekomstbestendig Wonen Lening.

Wat u kunt doen met deze lening

Met de lening is het mogelijk investeringen te doen voor:

 • energiemaatregelen, zoals plaatsing zonnepanelen, isoleren van de woning
 • ingrepen om een woning levensloopbestendig te maken, zoals aanbrengen traplift, realisatie van een slaapkamer en badkamer op de begane grond
 • asbestsanering
 • funderingsherstel

Voor alle leningen geldt dat er minimaal één energiemaatregel toegepast moet worden.

Lening aanvragen

Het aanvragen van een lening gaat in verschillende stappen. 

 • Via onderstaande knop start u de aanvraag van de lening. U hebt hiervoor een DigiD-account nodig. 
 • Na de aanvraag beoordeelt de gemeente of u voldoet aan de voorwaarden die gesteld zijn in de verordening. U ontvangt bericht of u hieraan voldoet of niet.
 • U kunt de lening aanvragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).
 • Het SVn controleert of u voldoet aan de voorwaarden voor de lening. Hiervoor kijken zij onder andere naar uw financiële situatie.
 • Hieruit volgt het al dan niet verstrekken van de lening. De lening wordt vervolgens verstrekt vanuit een bouwdepot.

Aanvragen toekomstbestendig wonen lening

Verschillende soorten leningen passend bij uw situatie

De toekomstbestendig wonen lening bestaat uit vier verschillende leenvormen. Welke leningsvorm voor u het beste is hangt af van uw situatie. Hieronder staan de verschillende leenvormen met de belangrijkste kenmerken. De vermelde rentepercentages en bedragen hebben peildatum 2019. Deze kunnen wijzigen.

Consumptieve lening

 • Minimaal € 2.500 en maximaal € 30.000 voor maatregelen, die voldoen aan de verordening van de gemeente, om de woning toekomstbestendig te maken.
 • Maximaal € 50.000 voor NOM (nul op de meter) woningen, het aardgasvrij maken van woningen of asbestsanering in combinatie met zonnepanelen of andere vormen van verduurzaming.
 • Rente momenteel in beide gevallen: 1,6%.
 • Geen afsluitkosten.
 • De looptijd bedraagt 15 jaar.
 • Tot een bedrag van € 15.001,- is de looptijd 10 jaar
 • De minimum leeftijd op het moment van aanvragen is 18 jaar.
 • De maximum leeftijd op het moment van aanvragen is 75 jaar.

Hypothecaire lening algemeen

 • Minimaal € 2.500 en maximaal € 50.000 voor maatregelen, die voldoen aan de verordening van de gemeente, om de woning toekomstbestendig te maken.
 • Looptijd tot en met € 25.000,10 jaar, rente 1,6%.
 • Looptijd vanaf € 25.001, 20 jaar, rente 1,8%.
 • Geen leeftijdsbeperking.
 • Afsluitkosten € 850,- (mee te financieren in toe te wijzen bedrag).

Verzilverlening (Hypothecair)

 • Minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,- voor maatregelen, die voldoen aan de verordening van de gemeente, om de woning toekomstbestendig te maken.
 • De minimum leeftijd op het moment van aanvragen is 58 jaar.
 • Er is geen maximum leeftijd voor het aanvragen van deze lening.
 • Looptijd 75 jaar, maximaal 40 jaar rentedragend.
 • Maximaal 80% van de WOZ-waarde, inclusief andere inschrijvingen(gerelateerd aan het bereiken van het 98e levensjaar van de jongste aanvrager).
 • Rente 1,7%, afsluitkosten € 475,-.
 • Oorspronkelijke lening en achterstallige rente is opeisbaar bij verkoop van de woning.

Maatwerklening (Hypothecaire lening)

 • Minimaal € 2.500,-en maximaal € 50.000,- voor maatregelen, die voldoen aan de verordening van de gemeente, om de woning toekomstbestendig te maken.
 • Aanvraag op de andere leningsvormen, binnen de regeling, is afgewezen.
 • Maandlasten naar draagkracht.
 • Periodieke toets of er meer betaalcapaciteit is ontstaan.
 • Maximaal 30 jarige looptijd.
 • Rente 1,7% momenteel.
 • Afsluitkosten € 950,-

Financiering

De Toekomstbestendig wonen lening wordt gefinancierd uit een zogenaamd revolverend fonds. In een revolverend fonds komt het uitgeleende geld weer terug zodat het opnieuw beschikbaar komt voor nieuwe leningen. De provincie Gelderland en de gemeente stellen ieder 50% van de lening beschikbaar. Leningen worden verstrekt zolang er voldoende budget in het fonds aanwezig is.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met team Ruimtelijke Ontwikkeling via 14 0418.