Lees pagina voor

Regionaal – Klimaat Actief Rivierenland

In Nederland zijn er 42 werkregio’s opgesteld om samen aan het DPRA proces te werken: zodat het wiel niet telkens opnieuw uitgevonden hoeft te worden; en omdat klimaatverandering een grensoverschrijdend probleem is dat ook deels om regionale oplossingen vraagt. Gemeente Maasdriel zit in de werkregio Klimaat Actief Rivierenland (KAR), zie foto voor een overzicht van de deelnemende overheden en stakeholders. Naarmate het proces vordert zullen er steeds meer stakeholders betrokken worden. Alleen samen kunnen we Maasdriel klimaatbestendigmaken!

Overzicht van alle deelnemende organisaties

De stappen die wij al gezet hebben

In 2019 zijn de regionale stresstesten opgeleverd voor onze werkregio. De stresstesten geven inzicht in hoe kwetsbaar onze regio is voor overstroming, droogte, extreme neerslag, en hitte. De uitkomsten zijn vertaald in een klimaateffectatlas, zie de Regionale Klimaateffectatlas KAR. Eind 2019 en begin 2020 zijn (risico)dialogen gehouden met diverse regionale stakeholders. Deze dialogen hebben tot doel om: de uitkomst van de stresstesten te evalueren; het bewustzijn over kwetsbaarheid voor klimaatextremen te vergroten; en om samen te bespreken hoe wij deze kwetsbaarheden met concrete maatregelen kunnen verkleinen. Via de (risico)dialogen zijn de diverse stakeholders betrokken bij het opstellen van de Regionale Adaptatie Strategie (RAS). (Deze link gaat naar een externe website)

De vervolgstappen die wij gaan zetten

De RAS “Rivierengebied Klimaatbestendig, samen aan de slag!” inclusief samenwerkingsagenda, bieden wij rond de zomer van 2021 aan de gemeenteraad aan. De regionale strategie beschrijft de kwetsbaarheden van de werkregio, en ook de gezamenlijke ambities, strategieën en opgaven. In de bijlagen van de regionale strategie staan onder andere voorbeelden van klimaatadaptatie projecten die al zijn uitgevoerd in onze werkregio. De samenwerkingsagenda zal bestaan uit een aantal speerpunten die wij gezamenlijk in de regio met stakeholders willen gaan oppakken tussen 2021-2023.

Subsidie

De regio Rivierenland heeft een impuls van 7,5 miljoen euro gekregen van het Rijk via de toekenning van de Regiodeal. Klimaatadaptatie, is een onderdeel van deze regiodeal. Aan de werkregio Klimaat Actief Rivierenland (KAR) is een subsidie van 880.000 euro toegekend om fysieke klimaatadaptieve projecten die in de planning staan te versnellen