Lees pagina voor

Mijn onderneming duurzaam

Werkt u bij of heeft u zelf een bedrijf in gemeente Maasdriel, draag dan een steentje bij aan de klimaatambities van onze gemeente. Laat u inspireren en ga aan de slag met duurzaam ondernemen.

Duurzaam ondernemen, doe ook mee

MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit betekent dat u de verantwoordelijkheid neemt voor de effecten van bedrijfsactiviteiten op de omgeving. U houdt rekening met mens, dier, milieu en maatschappij. Dit kan op verschillende manieren. Denk aan het verminderen van de CO2-uitstoot en zorgen voor goede arbeidsomstandigheden. Of denk aan het werken met mensen die afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Het belangrijkste is dat de bedrijfsactiviteiten geen negatieve invloed hebben op de lokale situatie. Nog beter is het wanneer het bijdraagt aan verbetering van de situatie. U kunt gebruik maken van richtlijnen en hulpmiddelen van de overheid. (Deze link gaat naar een externe website)

Mobiliteit: duurzaam en vitaal reizen

In Regio Rivierenland is Alwin Bakker de mobiliteitsmakelaar. Naast een goede regionale bereikbaarheid helpt de makelaar ook bedrijven om slimmer om te gaan met mobiliteit. Steeds meer innovatieve oplossingen kunnen medewerkers helpen om anders te reizen. Bijvoorbeeld door alle OV-ritten makkelijk te kunnen declareren met één mobiliteitskaart. Ook bij duurzaam en vitaal reizen kan de makelaar helpen. Wat doet een bedrijf al aan fietsstimulering? Liggen er fiscaal nog mogelijkheden om e-bikes te vergoeden? De makelaar helpt met parate kennis, inspireert met voorbeelden van andere bedrijven en brengt bedrijven bij elkaar om samen projecten te starten en van elkaar te leren.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.regiorivierenland.nl (Deze link gaat naar een externe website)

Contact met de mobiliteitsmakelaar? Dat kan via telefoonnummer 06-14184366 of e-mail Alwin@thefuturemobility.network