Lees pagina voor

Mijn gemeente duurzaam

De gemeente Maasdriel wil duurzaam ontwikkelen. Met als doel een energieneutraal, CO2-arm en klimaatbestendig gemeente Maasdriel in 2050. Deze doelstellingen zijn alleen te behalen als er vanuit publieke en private instellingen gezamenlijk wordt opgetrokken. Samen met onze inwoners, (maatschappelijke)organisaties en ondernemers werken we aan een duurzaam gemeente Maasdriel. Dat betekent dat er sprake moet zijn van een integrale aanpak en het bouwen van nieuwe samenwerkingsverbanden. Onze partners zijn onmisbaar in de realisatie van de duurzaamheidsdoelstellingen. We werken dan ook nauw samen met Coöperatie Bommelerwaar (Deze link gaat naar een externe website), het bedrijfsleven, het waterschap en de provincie.

Ons streven is om op de duurzaamheidsambities verantwoordelijkheid en bewustwording binnen de Maasdrielse samenleving te creëren. Daarom zullen we met een positieve en actieve grondhouding duurzame initiatieven vanuit de samenleving ondersteunen en samenwerkingsverbanden aangaan.

Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties moedigen we van harte aan en ondersteunen we waar mogelijk en gewenst. Heeft u een voorstel of idee? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar info@maasdriel.nl o.v.v. duurzaamheid.

Onze visie

In het bestuursakkoord en het Duurzaamheidsprogramma 2017-2020 staan de ambities van Maasdriel op het gebied van duurzaamheid op hoofdlijnen aangegeven. Het programma beschrijft de plannen en wensen van het gemeentebestuur. We doen dit graag samen met onze inwoners, ondernemers en (maatschappelijke)organisaties. In 2024 wordt een nieuw duurzaamheidsprogramma opgesteld.