Lees pagina voor

Duurzame polder

Oss en ’s-Hertogenbosch verkennen duurzame polder

Sinds 2018 verkennen de gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch samen met de provincie Noord-Brabant de mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie in het poldergebied tussen de gemeenten. Onder de noemer ‘duurzame polder’ is er een verkenning gestart naar de mogelijkheden voor zonneparken en windturbines in de Geffense, Lithse, Nulandse en Rosmalense polder.

Rijksoverheid, provincie Noord-Brabant en gemeenten Oss en ‘s-Hertogenbosch ondertekenden in december 2021 een bestuursovereenkomst over de Duurzame Polder. Daarmee zetten de partijen zich de komende periode samen in voor het opwekken van duurzame energie in de Lithse, Geffense, Nulandse en Rosmalense polder tussen Oss en ’s-Hertogenbosch. Naar verwachting wordt vanaf komend voorjaar samen met de omgeving gewerkt aan de volgende stap: het ontwerpen van mogelijke landschapsinrichtingen.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom duurzame energie in het poldergebied? Houd dan de website van Duurzame polder (Deze link gaat naar een externe website) in de gaten.