Duurzame polder

Oss en ’s-Hertogenbosch verkennen duurzame polder

Sinds 2018 verkennen de gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch samen met de provincie Noord-Brabant de mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie in het poldergebied tussen de gemeenten. Onder de noemer ‘duurzame polder’ is er een verkenning gestart naar de mogelijkheden voor zonneparken en windturbines in de Geffense, Lithse, Nulandse en Rosmalense polder.
Deze zomer is de verkenning afgerond en is het eindrapport ‘Verkenning Duurzame Polder’ opgeleverd. Op basis van dit eindrapport is er een advies opgesteld dat in de raadsvergaderingen van de gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch is behandeld.

Stand van zaken

De Lithse en Geffense Polder zijn geschikt om grootschalige duurzame energie op te wekken met windmolens. Dat besloot de Osse gemeenteraad op 28 januari. Eerder zei de Bossche gemeenteraad al JA tegen de plannen voor het Bossche gedeelte voor een Duurzame Polder tussen Oss en ’s-Hertogenbosch. Dat betekent dat er een volgende stap wordt gezet: het in beeld brengen van mogelijke landschapsinrichtingen (ontwikkelperspectieven) en een uitgebreid onderzoek naar de mogelijke effecten van windmolens en zonnevelden voor mens en milieu. De komende periode beraden provincie en gemeenten zich over het vervolg.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom duurzame energie in het poldergebied? Dan adviseren wij u de website van duurzame polder in de gaten te houden. Daar kunt u onder andere de raadsvoorstellen of het eindrapport raadplegen.