Lees pagina voor

Burgerwindpark A2 Lage Rooijen

Door het ontwikkelen van een kleinschalig windpark dat bestaat uit drie windturbines, willen Coöperatie Bommelerwaard en Green Trust een bijdrage leveren aan het behouden van de natuur en een schonere lucht. Het realiseren van een windpark zal een belangrijk deel van de duurzame invulling bieden voor de gemeente Maasdriel. Het burgerwindpark (Deze link gaat naar een externe website) heeft de potentie om zo’n 10.000 huishoudens te voorzien van groene stroom.

Stand van zaken

Eind 2020 heeft de gemeenteraad van Maasdriel ingestemd met het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning, de Watervergunning (waterschap Rivierenland) en de ontheffing Wet natuurbescherming (provincie Gelderland) van Burgerwindpark A2 Lage Rooijen. Tegen deze besluiten is beroep aangetekend bij de Raad van State.

Op 30 juni 2021 heeft de Raad van State uitspraak gedaan dat de windturbinenormen die de rijksoverheid heeft opgesteld niet meer mogen worden gebruikt bij het realiseren van windparken. Gemeenten mogen wel eigen normen voor geluid- en lichthinder, slagschaduw en veiligheid hanteren. Daarom heeft de gemeente onafhankelijk onderzoek uitgevoerd om tot goede normen te komen. Daaruit blijkt dat er geen aanleiding is om lokaal andere normen te hanteren dan de normen van de rijksoverheid, waar de gemeenteraad vorig jaar mee heeft ingestemd.

De gemeenteraad heeft op 9 december 2021 dan ook opnieuw ingestemd en de normen in een herstelbesluit aangenomen. Daarmee is het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld en zijn de omgevingsvergunningen opnieuw verleend. Deze besluiten worden binnenkort formeel bekendgemaakt. Op deze website leest u dan hoe u deze kunt inzien. Tegen de besluiten staat zes weken na formele bekendmaking ervan beroep open bij de Raad van State.

Bestemmingsplan

U kunt de officiële bekendmaking van de plannen inzien via www.officielebekendmakingen.nl (Deze link gaat naar een externe website).
Het bestemmingsplan is te vinden via de website van Ruimtelijke Plannen (Deze link gaat naar een externe website) en ligt van 15 december 2021 tot en met 26 januari 2022 ter inzage op het gemeentehuis aan de Kerkstraat 45 in Kerkdriel.

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning ligt van 15 december 2021 tot en met 26 januari 2022 ter inzage op het gemeentehuis aan de Kerkstraat 45 in Kerkdriel.

Nieuwsbericht

Informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de plannen? Of wilt u meer weten over het participatietraject? Kijk dan op de website van burgerwindpark A2 Lage Rooijen (Deze link gaat naar een externe website)