Burgerwindpark A2 Lage Rooijen

Door het ontwikkelen van een kleinschalig windpark dat bestaat uit drie windturbines, willen Coöperatie Bommelerwaar en Green Trust een bijdrage leveren aan het behouden van de natuur en een schonere lucht. Het realiseren van een windpark zal een belangrijk deel van de duurzame invulling bieden voor de gemeente Maasdriel. Het burgerwindpark heeft de potentie om zo’n 10.000 huishoudens te voorzien van groene stroom. 

Stand van zaken

De gemeenteraad heeft eind november het bestemmingsplan vastgesteld en het college heeft eind november de omgevingsvergunning afgegeven. Op 7 december 2020 heeft de gemeente Maasdriel vier besluiten gecoördineerd bekendgemaakt. Het betreft het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning, de Watervergunning (waterschap Rivierenland) en de ontheffing Wet natuurbescherming (provincie Gelderland).

Tegen de vier besluiten kon beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Binnen de beroepstermijn zijn zes beroepschriften ingediend. Partijen zijn in afwachting van behandeling van de beroepschriften. Het is niet bekend wanneer de behandeling plaatsvindt. Zodra de gemeente dit weet wordt het via de reguliere kanalen gecommuniceerd.

Bestemmingsplan

U kunt het bestemmingsplan inzien via de website van Ruimtelijke Plannen. 

Nieuwsbericht

Informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de plannen? Of wilt u meer weten over het participatietraject? Kijk dan op de website van burgerwindpark A2 Lage Rooijen