Lees pagina voor

Dorpsraden

Samen wonen in een dorp

Wonen in een dorp betekent dat we samen de leefbaarheid in de gaten houden, dat we naar elkaar omkijken en elkaar soms de helpende hand toesteken. Samen hebben we hierin ons steentje bij te dragen. Dat is de charme van “in een dorp wonen”.

Dorpsraad maakt zaken bespreekbaar

Dorpsraden hebben de taak om de leefbaarheid in de dorpen en het welzijn van de dorpsbewoners te bevorderen. De dorpsraad fungeert als spreekbuis voor de dorpsbewoners en informeert de gemeente proactief over haar bevindingen. Hiervoor gaat ze in overleg met de bewoners van het dorp en met de gemeente. De gemeente betrekt de dorpsraad bij grote besluitvormingsprocessen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan woningbouw, leefbaarheid en verkeersplannen.

Terug- en vooruitkijken tijdens jaarvergadering

Elk jaar wordt een jaarvergadering (ofwel bewonersavond) georganiseerd. Tijdens deze avond wordt onder meer teruggekeken naar het afgelopen jaar:

En er wordt vooruitgekeken naar het nieuwe jaar

Informatieverstrekking

Elke dorpsraad verstrekt informatie aan dorpsbewoners. Bijvoorbeeld via hun website, social media, eigen informatiekast of informatiekrant. En natuurlijk de lokale media. 

Wilt u meepraten?

De dorpsraden nodigen u graag uit om samen met hen van gedachten te wisselen over uiteenlopende zaken die spelen in het dorp. U bent van harte welkom.

Wij wensen u veel woonplezier in de dorpen van de gemeente Maasdriel!

Dorpsraad Alem

Dorpsraad Ammerzoden

Dorpsraad Hedel

Dorpsraad Heerewaarden

Dorpsraad Hurwenen

Dorpsraad Kerkdriel

Stichting Rossums Dorpsbelang

Dorpsraad Velddriel

Dorpsraad Well/Wellseind