Lees pagina voor

Proces en participatie

De Zandmeren in 2030 als bruisende plek voor inwoners en toeristen. Een plek voor ontspanning en inspanning op, in of aan de Maas. Dat is waar we stap voor stap samen met ondernemers en inwoners naar toe werken.

Wat is er gedaan?

Stap 1: Gebiedsvisie De Zandmeren

Op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde visie op recreatie en toerisme (Deze link gaat naar een externe website) werkten we in 2019 samen met de ondernemers van De Zandmeren en het landschapsontwerpbureau Urban Jazz een gebiedsvisie voor De Zandmeren uit. Deze is destijds aan de gemeenteraad van Maasdriel gepresenteerd en enthousiast ontvangen. Samen met ondernemers maakten we de plannen in 2020 concreter.

Afbeelding plattegrond plan De Zandmeren

Stap 2: Bijeenkomst met ondernemers, dorpsraden en raadsleden

Bij het inrichten van een gebied als De Zandmeren is het nodig om rekening te houden met verschillende eisen. Zo is het een overloopgebied, dus gelden er randvoorwaarden waarbinnen we plannen kunnen ontwikkelen. Op basis daarvan en op basis van de gebiedsvisie werkte Urban Jazz schetsen uit voor hoe De Zandmeren er in 2030 uit kan zien. Deze schetsen lieten we begin 2021 zien aan ondernemers uit de recreatieve sector en die nu aan de Zandmeren gevestigd zijn. Ook nodigden we de Maasdrielse dorpsraden en raadsleden hiervoor uit. Een afvaardiging van de dorpsraden uit Kerkdriel en Hurwenen nam deel aan de avond. Over het algemeen reageerden de deelnemers van de bijeenkomst enthousiast op de schetsen. Zij gaven ook hun wensen mee voor het vervolg. Met die input van de avond en op basis van de eisen die gelden voor het recreatiegebied, werkte Urban Jazz de schetsen uit in een eerste ontwerp.

Stap 3: Bijeenkomst met inwoners

Begin juni kregen inwoners de kans om visualisaties te bekijken van hoe de Zandmeren er in 2030 uit kan zien. Deelnemers aan de digitale bijeenkomst gaven vervolgens aan wat ze goed vonden aan de plannen en wat beter kan. Tot en met 20 juni hadden de deelnemers nog de kans om hun suggesties door te geven. Deze input wordt geanalyseerd en waar mogelijk meegenomen in het definitieve plan.

Visualisatie De Zandmeren 1Visualisatie van De Zandmeren 1

Visualisatie De Zandmeren 2Visualisatie van De Zandmeren 2

Visualisatie De Zandmeren 3Visualisatie van De Zandmeren 3

Stap 4: Definitief maken plan

In nauw overleg met Rijkswaterstaat, Waterschap Rivierenland, Niba en de ondernemers, werken we het plan uit. Daarbij houden we naast de eisen voor de inrichting van het recreatiegebied uiteraard ook rekening met de financiële haalbaarheid en leggen we de plannen voor aan de gemeenteraad.

Stap 5: Uitvoeringsplan openbare ruimte en bidbook opstellen

Als de plannen definitief zijn, stellen we een uitvoeringsplan op om het plan in de openbare ruimte van het recreatiegebied uit te voeren. Voor het overige gedeelte volgt een bidbook, een gedetailleerd inrichtingsplan, waarop ondernemers zich kunnen inschrijven.

Stap 6: Gefaseerd uitvoeren plannen

Na het opstellen van het uitvoeringsplan van de openbare ruimte, gaat de gemeente de plannen realiseren. De ondernemers zijn aan zet voor de uitvoering van de overige plannen.