Lees pagina voor

Kasteelruïne en omgeving Hedel

Hedel heeft een rijke historie. Kasteel Hedel en de plek waar dat kasteel ooit stond, is daar een belangrijk onderdeel van. Met de nieuwe inrichting van Kasteel Hedel, willen we bezoekers het historische verhaal laten beleven. Daarom investeren we in een nieuwe inrichting van de omgeving van de kasteelruïne. Dit doen we samen met werkgroep Kasteelplein, Stichting Kleindierwandelpark Hedel, Hedels Historie, R.K. Parochie en inwoners naar toe werken.

Status van het project

Bekijk hieronder welke stappen al ondernomen zijn en wat er nog op de planning staat.

 • Stap 1: Initiatief werkgroep

  Op basis van het initiatief van de werkgroep Kasteelplein, dachten we samen na over de nieuwe inrichting van de omgeving van de kasteelruïne in Hedel. De werkgroep verzamelde daarover al veel informatie bij betrokkenen. Ook voerden we in februari 2020 persoonlijke gesprekken met vertegenwoordigers van stichtingen en verenigingen uit Hedel, waarin zij hun ambities, wensen en ideeën aangaven.

  Bekijk deze fase Stap 1: Initiatief werkgroep
 • Stap 2: Inloopbijeenkomst met inwoners

  Voor geïnteresseerden en belanghebbenden was er in oktober 2020 een inloopbijeenkomst. Aanwezigen konden een reactie geven op het voorstel en ideeën en suggesties aandragen. Samen met leden van het ontwerpteam, de werkgroep Kasteelplein en de gemeente konden deelnemers van gedachten wisselen.

  Bekijk deze fase Stap 2: Inloopbijeenkomst met inwoners
 • Stap 3: Uitwerking ontwerp met betrokken partijen

  Op basis van de opgehaalde input van de inloopbijeenkomst, paste Buro Lubbers samen met belanghebbenden het ontwerp aan. Werkgroep Kasteelplein, Stichting Kleindierwandelpark Hedel, Hedels Historie en de R.K. Parochie waren hierbij gesprekspartner.

  Bekijk deze fase Stap 3: Uitwerking ontwerp met betrokken partijen
 • Stap 4: Digitale bijeenkomst met inwoners

  Op 30 juni 2021 presenteerden we het aangepaste ontwerp in een bijeenkomst met inwoners. Naast het Kasteelplein en –park is in het nieuwe ontwerp ook het neerhuizinggebied (het voorhof van het kasteel), tussen de voormalige R.K. kerk en de kasteelruïne, meegenomen. Met het neerhuizinggebied gaan we eerst aan de slag. Tijdens de bijeenkomst peilden we de reacties van de geïnteresseerden en belanghebbenden op het nieuwe ontwerp en haalden we suggesties op voor de verdere uitwerking. De schetsontwerpen werden enthousiast ontvangen.

  Bekijk deze fase Stap 4: Digitale bijeenkomst met inwoners
 • Stap 5: Uitwerken ontwerp en voorleggen gemeenteraad

  Op basis van de opgehaalde input van de inloopbijeenkomst en in samenwerking met de betrokken partijen, is het ontwerp verder uitgewerkt. Dit betrof de technische uitwerking dus de daadwerkelijke uitvoeringsplannen. Hiervoor is de hulp ingeschakeld van bureau Kybys.
  Het ontwerp is inmiddels vastgesteld door de gemeenteraad en dus definitief. De benodigde onderzoeken en vergunningen zijn doorlopen.

  Bekijk deze fase Stap 5: Uitwerken ontwerp en voorleggen gemeenteraad
 • Stap 6. Aannemer bekend

  Het project is in de zomer van 2023 aanbesteed. Dat houdt in dat marktpartijen een aanbieding konden maken voor de realisatie van het project. De aanbesteding is nu afgerond. De aannemer die het werk uitvoert is Aannemersbedrijf Gijben uit Hedel.

  Bekijk deze fase Stap 6. Aannemer bekend
 • Stap 7: Uitvoering

  In oktober 2023 zijn de werkzaamheden gestart. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot de zomer van 2024. De komende maanden wordt gewerkt aan het aanleggen van twee pleintjes en het plaatsen van speeltoestellen.

  Bekijk deze fase Stap 7: Uitvoering
 • Contact

  Heb je vragen of opmerkingen over de herinrichting van het Kasteelplein? Stuur dan een e-mail naar info@maasdriel.nl.

  Bekijk deze fase Contact