Lees pagina voor

Register van verwerkingen persoonsgegevens

Wij vinden een juist gebruik van uw persoonsgegevens heel belangrijk. Wij verwerken uw gegevens alleen wanneer dat nodig is. Wij vragen zo weinig mogelijk gegevens van u, gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en beschermen uw gegevens tegen verlies en gebruik door onbevoegden.

In het register van verwerkingen (PDF, 774.1 kB) vindt u welke persoonsgegevens wij verwerken, met welk doel en rechtsgrondslag. Het register is dynamisch en wij passen dit, indien nodig, geregeld aan.

Let op: het register is nog niet volledig. De komende tijd vullen we het aan.

Vragen?

Heeft  u vragen over het register?  Neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming (FG): telefoon 14 0418  of per mail privacy@bommelerwaard.nl

De functionaris gegevensbescherming (FG) houdt binnen de gemeente toezicht op de naleving van de privacy wetgeving voor de verwerking van persoonsgegevens. Dat zijn de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de sectorale taakstellende wetgevingen voor de gemeente.