Lees pagina voor

Vuur stoken

Het is verboden in de open lucht vuur aan te leggen of te stoken. Bij de gemeente kun je een ontheffing van dit verbod aanvragen voor het verbranden van resthout.

Voorwaarden

In de beleidsregels resthout verbranden (PDF, 185.1 kB) is vastgelegd dat het college ontheffing kan verlenen voor het verbranden van:

Een aanvraag om ontheffing wordt getoetst aan de beleidsregel. Een ontheffing wordt in ieder geval niet verleend voor het stoken van vuur binnen de bebouwde kom of in een grondwaterbeschermingsgebied. De ontheffing wordt verleend voor maximaal 2 aaneengesloten dagen binnen het stookseizoen.

Het stookseizoen loopt van 1 november tot 1 juni van het daaropvolgende jaar. Als je binnen deze periode gebruik wilt maken van een stookontheffing, kun je tot uiterlijk 1 april van dat lopende stookseizoen het ontheffingsformulier indienen. Aanvragen die na 1 april van het lopende stookseizoen worden ingediend worden afgehandeld als aanvragen voor het nieuwe stookseizoen dat dan weer op 1 november start. Het voorgaande geldt niet voor het verbranden van besmettelijk ziek hout.

Aanvragen

Je kunt de stookontheffing aanvragen via het aanvraagformulier stookontheffing (PDF, 80.3 kB).

Kosten

De kosten voor een ontheffing zijn € 122,00