Standplaatsvergunning

Standplaatsen zijn plekken in de gemeente waar ambulante handelaren een dagdeel, dag en/of een aantal dagen per week waren kunnen verkopen. Wilt u weten of er een standplaats beschikbaar is neem dan eerst contact op met de gemeente.
Voor een vaste standplaats in de kernen Ammerzoden, Hedel en Kerkdriel kunt u namelijk alleen reageren als er op deze website een advertentie is geplaatst of als hieronder aangegeven staat dat er nog een plek vrij is.

Vrije plekken

Per 1 januari 2022 zijn er vier standplaatsen beschikbaar in de gemeente Maasdriel:

  • 1 standplaats in Ammerzoden, locatie De Haar;
  • 2 standplaatsen in Hedel, locatie Kasteellaan;
  • 1 standplaats in Kerkdriel, locatie Mgr. Zwijsenplein.

Wilt u voor een standplaats in aanmerking komen?

Vraag dan een standplaatsvergunning aan via het aanvraagformulier (PDF, 841.9 kB). Stuur ook de verplichte documenten mee, zoals een recent uittreksel handelsregister KvK en een foto van de verkoopinrichting. Mail het ingevulde formulier naar info@maasdriel.nl. Of stuur het per post naar Gemeente Maasdriel, t.a.v. APV-vergunningen, Postbus 10.000, 5330 GA Kerkdriel.
Inschrijven kan van 18 oktober tot 1 november 2021.

Meerdere inschrijvingen?

Bij meerdere inschrijvingen voor dezelfde standplaats vindt er op maandag 15 november 2021 om 11:00 uur een loting plaats op het gemeentehuis in Kerkdriel.

Online aanvragen

Vaste en incidentele standplaatsen en seizoensstandplaatsen

Standplaatsen zijn onderverdeeld in vaste en incidentele standplaatsen.
Een vaste standplaats is een standplaats die met een bepaalde regelmaat het hele jaar door wordt ingenomen. Voorbeelden hiervan zijn de viskraam of de kaasboer. Voor een incidentele standplaats geldt dat de standplaatshouder maximaal 4 aaneengesloten dagen een standplaats mag innemen.

Zowel voor een vaste als voor een incidentele standplaats, op openbaar of op particulier terrein, is een standplaatsvergunning nodig.

Voorwaarden

Voor het innemen van een vaste standplaats moet plaats zijn. In de beleidsregels standplaatsen is een maximum aantal standplaatsen per kern vastgelegd. Daarnaast mag de standplaats geen belemmering zijn voor de verkeersveiligheid en bruikbaarheid van de weg.

Prijs

Leges: € 231,00

Vergoeding gebruik gemeentegrond

Voor het innemen van een standplaats op gemeentegrond betaald u een vergoeding. Deze vergoedingen zijn geregeld in de Standplaatsvergoedingen - en marktgeldenverordening. Voor de vergoeding wordt de volgende tabel gehanteerd:

Vergoedingen
Aantal dagen per week Tarief per dag Per jaar
1 € 15,50 € 806,00
2 € 12,40 € 1.289,60
3 € 10,80 € 1.684,80
4 € 9,25 € 1.924,00
5 € 7,70 € 2.002,00

Vergoeding gebruik energie

De energiekostenvergoeding bedraagt voor stroomverbruik vanuit een gemeentelijke stroomkas € 2,55 per dag.