Standplaatsvergunning

Standplaatsen zijn plekken in de gemeente waar ambulante handelaren een dagdeel, dag en/of een aantal dagen per week waren kunnen verkopen. Wilt u weten of er een standplaats beschikbaar is neem dan eerst contact op met de gemeente.
Voor een vaste standplaats in de kernen Ammerzoden, Hedel en Kerkdriel kunt u namelijk alleen reageren als er op deze website een advertentie is geplaatst of als hieronder aangegeven staat dat er nog een plek vrij is.

Vrije plekken

  • Op dit moment zijn er geen vrije standplaatsen beschikbaar.

U kunt een standplaatsvergunning direct online aanvragen. De geldigheidsduur van een standplaatsvergunning is vijf jaar.  

Online aanvragen

Vaste en incidentele standplaatsen en seizoensstandplaatsen

Standplaatsen zijn onderverdeeld in vaste en incidentele standplaatsen.
Een vaste standplaats is een standplaats die met een bepaalde regelmaat het hele jaar door wordt ingenomen. Voorbeelden hiervan zijn de viskraam of de kaasboer. Voor een incidentele standplaats geldt dat de standplaatshouder maximaal 4 aaneengesloten dagen een standplaats mag innemen.

Zowel voor een vaste als voor een incidentele standplaats, op openbaar of op particulier terrein, is een standplaatsvergunning nodig.

Voorwaarden

Voor het innemen van een vaste standplaats moet plaats zijn. In de beleidsregels standplaatsen is een maximum aantal standplaatsen per kern vastgelegd. Daarnaast mag de standplaats geen belemmering zijn voor de verkeersveiligheid en bruikbaarheid van de weg.

Prijs

Leges: € 231,00

Vergoeding gebruik gemeentegrond

Voor het innemen van een standplaats op gemeentegrond betaald u een vergoeding. Deze vergoedingen zijn geregeld in de Standplaatsvergoedingen - en marktgeldenverordening. Voor de vergoeding wordt de volgende tabel gehanteerd:

Vergoedingen
Aantal dagen per week Tarief per dag Per jaar
1 € 15,50 € 806,00
2 € 12,40 € 1.289,60
3 € 10,80 € 1.684,80
4 € 9,25 € 1.924,00
5 € 7,70 € 2.002,00

Vergoeding gebruik energie

De energiekostenvergoeding bedraagt voor stroomverbruik vanuit een gemeentelijke stroomkas € 2,55 per dag.