Lees pagina voor

Reclameborden op de openbare weg

In de gemeente is het mogelijk om reclame te maken in de buitenruimte, bijvoorbeeld ter aankondiging van een evenement of open dag van uw bedrijf. U mag hiervoor sandwichborden plaatsen indien er nog voldoende plaats is.

Voorwaarden

Er mogen in totaal maximaal 75 borden in de hele gemeente geplaatst worden en maximaal 15 borden per dorp.
De gemeente houdt hier een overzicht van bij. Hiervoor geldt het principe “wie het eerst komt, het eerst maalt”.

Blijven de borden niet langer dan 14 dagen staan? Dan moet u voor het plaatsen van de borden minimaal 10 werkdagen van tevoren een melding indienen. U ontvangt van de gemeente schriftelijk bericht of het plaatsen van de borden akkoord is.

Blijven de borden langer dan 14 dagen staan? Dan moet u voor het plaatsen van de borden beschikken over een ontheffing op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening. Deze ontheffing wordt voor maximaal 6 weken verleend. 

Houdt u er rekening mee dat reclameborden nooit langs provinciale wegen geplaatst mogen worden.

Aanvragen

U kunt de melding indienen of de ontheffing aanvragen via het formulier melding/ aanvraag plaatsen van voorwerpen op of aan de weg. (PDF, 28.3 kB)

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het doen van een melding. 
De kosten voor een ontheffing zijn € 115,00