Lees pagina voor

Vergunning bomen kappen

Wil je een boom in eigen tuin kappen? Het kan zijn dat je hier een omgevingsvergunning voor moet aanvragen of een melding moet doen. De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) behandelt deze aanvragen en meldingen namens de gemeente.

Wanneer is een vergunning nodig voor het kappen van een boom?

De gemeente heeft een aantal bomen van particulieren aangemerkt als 'waardevolle bomen'. Deze bomen hebben een bijzondere waarde en staan in een lijst (Deze link gaat naar een externe website) bij elkaar. Deze worden daarom door de gemeente beschermd. Als je een waardevolle boom wilt kappen heb je hiervoor een omgevingsvergunning nodig. Vanwege de waarde van de boom zal een vergunning niet zonder zeer goede reden verleend worden.

Voorwaarden

De omgevingsvergunning voor het kappen van een waardevolle boom wordt verleend als:

Het kan zijn dat het college van burgemeester en wethouders je verplicht na de kap een vervangende boom te herplanten.

Wat moet je doen als je een boom wilt kappen?

Controleer of je een vergunning nodig hebt of een melding moet doen via het Omgevingsloket (Deze link gaat naar een externe website). U kunt de melding of vergunningsaanvraag in dit loket meteen zelf regelen onder “aanvragen (Deze link gaat naar een externe website)”.

Wil je jouw aanvraag voor een omgevingsvergunning op onderdelen laten beoordelen? Dan kun je een vooroverleg aanvragen. De ODR denkt dan mee over het plan en beoordeelt namens de gemeente of het plan kans van slagen heeft. Wil je een vooroverleg aanvragen? Vink bij de vergunningaanvraag “conceptverzoek indienen” aan. Lees meer over het aanvragen van een vooroverleg (Deze link gaat naar een externe website).

Kosten

De kosten voor een vergunning voor het kappen van een of meerdere bomen staan in de legesverordening 2024 (Deze link gaat naar een externe website).

Vragen over bomen kappen?

Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). Deze beoordeelt en adviseert over jouw vergunning of melding namens de gemeente. Zij nemen jouw vraag in behandeling en beantwoorden deze.

De ODR is te bereiken via 0344-579 314 (Deze link gaat naar een externe website) (ma-do 09.00-17.00; vr 09.00-13.00) of via info@odrivierenland.nl.

Dode waardevolle boom?

Heb je een waardevolle boom in de tuin staan die dood is? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de gemeente. Een dode boom kan namelijk gevaar opleveren. De toezichthouder komt zo snel mogelijk langs. Als de toezichthouder constateert dat de boom ook echt dood is, mag hij zonder omgevingsvergunning gekapt worden.