Lees pagina voor

Groen licht voor voortzetting Burgerwindpark A2 Lage Rooijen

1 november 2023

De Raad van State heeft een uitspraak gedaan over de vraag of de vergunning voor Burgerwindpark A2 Lage Rooijen rechtsgeldig is. De vergunning is onherroepelijk verklaard. Dat betekent dat het windpark groen licht krijgt om de voorbereidende werkzaamheden van de bouw voort te zetten.

Duurzame stroom voor 10.000 gezinnen

Wethouder Nettenbreijers: “Burgerwindpark A2 Lage Rooijen draagt in belangrijke mate bij aan de energietransitie van de gemeente. Het windpark wekt duurzame stroom op voor zo’n 10.000 gezinnen en geeft inwoners op verschillende manieren de mogelijkheid om deel te nemen aan het project. We zijn blij dat de Raad van State uitspraak heeft gedaan in deze zaak en de beroepschriften ongegrond heeft verklaard. Met de uitspraak kan het proces worden hervat en werken we verder aan een duurzaam Maasdriel.”

Hoe nu verder

Met deze uitspraak van de Raad van State kunnen de voorbereidingen voor de bouw van Burgerwindpark A2 Lage Rooijen definitief van start gaan. Naar verwachting wordt in 2024 begonnen met de grondwerkzaamheden, het bouwen van het inkoopstation en het aanleggen van de kabels. De netcapaciteit is gereserveerd voor dit project.

Uitgebreid proces

Het heeft een aantal jaar geduurd voordat de vergunning voor Burgerwindpark A2 Lage Rooijen definitief werd goedgekeurd. De plannen voor het windpark werden voor het eerst aangekondigd in 2018. Een uitgebreide procedure volgde met inspraak, onderzoek en beoordeling. Tijdens dit proces hebben verschillende partijen, zoals omwonenden en natuurbeschermingsorganisaties, hun zorgen en bezwaren kenbaar gemaakt. Die zijn goed onder de loep genomen en het project is dan ook zorgvuldig tot stand gekomen.

Kijk voor meer informatie op Burgerwindpark A2 Lage Rooijen.