Precariobelasting in Maasdriel

Geplaatst op dinsdag 21 februari 2023

Eind maart beslist de gemeenteraad over het voorstel om de zogenoemde precariobelasting te heffen bij horecaondernemers met een terras op gemeentegronden. We investeren jaarlijks fors in het aantrekkelijk maken van de openbare ruimte voor toeristen en eigen inwoners. Daar mag - volgens het college - een bijdrage van de Maasdrielse horeca tegenover staan. Zij maken tenslotte gebruik van gemeentegrond.

Voorstel aangepast

In december vorig jaar boog de gemeenteraad zich ook al over de precariobelasting, maar vond onder andere de voorgestelde tarieven te hoog. Het college heeft het voorstel aangepast op verzoek van de raad. Zo zijn de tarieven naar beneden bijgesteld en is er een zomer- en wintertarief ingesteld.

A- en B-gebieden

Ook wordt er onderscheid gemaakt in A-gebieden en B-gebieden. A-gebieden zijn centrum- en toeristische locaties. Hiervoor wordt een zomertarief voorgesteld van € 7,00 per m2 per maand en een wintertarief van € 2,00 per m2 per maand. De overige gebieden gelden als B-gebied. Hiervoor wordt een zomertarief voorgesteld van € 3,00 per m2 per maand en een wintertarief van € 0,50 per m2 per maand.

Vervolg

Het voorstel wordt op 30 maart door de gemeenteraad behandeld. Zodra het is vastgesteld wordt het besluit officieel gepubliceerd . Aansluitend krijgen ondernemers persoonlijk bericht om een aanvraag in te dienen.

Meer nieuws