Raadscommissie Ruimte vergadert extra

Geplaatst op maandag 27 mei 2019

Op woensdag 5 juni vergadert de commissie Ruimte vanaf 19.30 uur.
Op de agenda staat:

  • Plussenbeleid Maasdriel,
  • PlanMER Bestemmingsplan Buitengebied Maasdriel
  • Bestemmingsplan Buitengebied herziening 2016
  • Bestemmingsplan Buitengebied, herziening 2019, reparatie Langstraat 37-39

Wilt u op de geagendeerde onderwerpen inspreken? Neem dan contact op met de griffie via griffie@maasdriel.nl of bel met 0418 63 84 10.
Op de pagina meepraten vindt u meer informatie over o.a. het inspreekrecht.

Vergaderstukken inzien of meekijken via internet?
Kijk dan op https://maasdriel.raadsinformatie.nl

Meer nieuws