Raadscommissies vergaderen

Geplaatst op dinsdag 22 mei 2018

De vergadering van de commissie S&F op dinsdag 29 mei gaat niet door, op woensdag 30 mei vergadert de commissie Ruimte. 

Commissie Ruimte vergadert op woensdag 30 mei 2018
Onderwerpen: Definitieve zienswijze Programma Hoogfrequent Spoor (PHS, Paraplubestemmingsplan Parkeren 2018 (BP1153), Raadsvoorstel 'biodiversiteit bermen buitengebied; Bestemmingsplan Buitengebied herziening 2017, Maas-Waalweg (BP1164

De vergaderingen beginnen om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Zie voor agendastukken https://maasdriel.raadsinformatie.nl

Als u op geagendeerde onderwerpen wilt inspreken of wilt deelnemen aan de informatieronden neem dan contact op met de griffie per e-mail aan griffier@maasdriel.nl of op 0418-638 410/467. Zie informatie op inspraak en participatie.

Presidium vergadert op dinsdag 5 juni om 19.30 uur
Onderwerpen: o.a. vaststellen commissieagenda’s.
Presidiumvergaderingen zijn openbaar, u kunt informatie opvragen bij de griffie.

Meer nieuws