Ondernemend Bommelerwaard gaat de UITDAGING aan

Geplaatst op dinsdag 20 juni 2017

Maandag 19 juni jl. is de Bommelerwaardse Uitdaging  officieel van start gegaan. 

Manager Marianne Uijtendaal van de Bommelerwaardse Uitdaging is enthousiast: “Ik ben enorm blij dat we hebben laten zien waar de uitdaging voor staat. Het gaat om het concreet matchen van middelen, kennis en inzet vanuit het lokale bedrijfsleven met de vraag vanuit stichtingen, verenigingen en maatschappelijke organisaties. Het doel? De Bommelerwaard mooier en leefbaarder maken.” “Het doel van de Bommerlerwaardse Uitdaging past in de visie die wij hebben voor de dorpen van de gemeente Maasdriel. We steunen de initiatieven dan ook van harte”, zegt Anita Sørensen wethouder Maasdriel.

Over de Bommelerwaardse Uitdaging

De Bommelerwaardse Uitdaging is een bedrijvennetwerk. Deze bestaat uit een club enthousiaste matchgroepleden uit het bedrijfsleven in de Bommelerwaard. ‘Jonge honden’ en ‘oude rotten’ zetten zich vanuit de matchgroep in om uiteenlopende aanvragen van maatschappelijke organisaties, verenigingen en stichtingen te realiseren. Dit zijn uitdagingen op het gebied van materialen (spullen), middelen en menskracht (extra handjes, creativiteit, kennis en kunde) die bijdragen aan een betere leefkwaliteit van de inwoners van de Bommelerwaard. De matchgroep gaat met de aanvragen aan de slag en volgt de uitdaging om lokale bedrijven te vinden die deze vraag kunnen invullen. Andersom kan ook. Bedrijven in de Bommelerwaard die hun maatschappelijk betrokken ondernemerschap willen vormgeven wenden zich tot de Bommelerwaardse Uitdaging. Voor deze bedrijven wordt een passende vraag vanuit het maatschappelijk veld gezocht.

Bedrijvennetwerk

Schouten en Nelissen (bestuur),  Woonstichting De Kernen (bestuur en pr & communicatie), Notariskantoor Kampschöer BV (bestuur), Gemeente Maasdriel, Gemeente Zaltbommel,  Locked Safe Holland, Hitachi Data Systems, Plieger BV, Rabobank Bommelerwaard, Van der Valk Hotel Zaltbommel,  Bakkersland, Woningstichting Maasdriel, Jac van den Oord Potatoes, Autobedrijf van Tilborg.

Founders
Founders zijn het Oranje Fonds, Schouten & Nelissen, Notariskantoor Kampschöer BV en Woonstichting De Kernen. Eerder die dag werd onder toeziend oog van notaris Kampschöer de oprichtingsakte getekend door het bestuur: Jan Boot (adjunct-directeur De Kernen), Vera van Beek (COO Schouten & Nelissen), Anne Greet Verroen (notaris bij Notariskantoor Kampschöer) en Marianne Uijtendaal (manager Bommelerwaardse Uitdaging).

Informatie

www.bommelerwaardseuitdaging.nl
De Nederlandse Uitdaging wordt gesteund door het Oranje Fonds, dat betrokkenheid in de samenleving bevordert. Door deze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij.

Onthulling eerste match door wethouders Anita Sørensen (gemeente Maasdriel) en Kees Zondag (gemeente Zaltbommel). Stichting Leergeld neemt de laptops in ontvangst en is bedoeld voor jongeren die geen geld voor leermiddelen hebben. Nasra neemt de eerste laptop in ontvangst. Zo kunnen jongeren wel blijven leren in de digitale wereld. De laptops zijn aangeboden door Hitachi Data Systems, Woonstichting de Kernen en Smart Group.

Meer nieuws