2e bewonersavond Velddriel 26 juni

Geplaatst op dinsdag 20 juni 2017

De gemeente organiseert op 26 juni samen met de dorpsraad de 2e bewonersavond in de Deken Wehmeijerschool (Voorstraat 126). We starten om 19.30 uur en verwachten rond 21.30 uur af te ronden. Vanaf 19.15 uur staat de koffie en thee voor u klaar.

Wat vooraf ging

In april van dit jaar zijn een aantal huiskamergesprekken gehouden in Velddriel waar 60 inwoners aan deel hebben genomen. De vraag die centraal stond was: wat heeft u nodig om hier fijn te kunnen wonen en leven, en wat kunt u daar zelf aan bijdragen? Op woensdag 19 april zijn de uitkomsten van deze huiskamergesprekken gepresenteerd op een bewonersavond. Er is onder andere gediscussieerd over de volgende onderwerpen: (1) de relatie tussen inwoners, dorpsraad en gemeente, (2) woningbouw en updaten Voorstraat, (3) dagwinkel, afhandeling post- en bankzaken, (4) behoud kerk, (5) sociaal servicepunt, (6) bedrijfs- en verkeersituatie en (7) speelfaciliteiten. Aan het eind van de avond is in gezamenlijkheid besloten dat de dorpsraad en gemeente in overleg zouden gaan hoe het vervolgtraject eruit gaat zien. Dit overleg heeft geresulteerd in de komende bewonersavond van 26 juni waar u en alle andere inwoners van Velddriel van harte welkom zijn!

Wat gaan we 26 juni doen?

Op 26 juni geeft de gemeente eerst een korte toelichting op het programma Krachtige Kernen. Daarna wordt kort een stand van zaken gepresenteerd op de zeven onderwerpen. Vervolgens gaan we samen aan de slag met de volgende onderwerpen:

  1. Relatie inwoners, dorpsraad, gemeente
  2. Sociaal servicepunt in combinatie met bank- en postzaken
  3. Verkeerssituatie (vooral informatief!)
  4. Speelfaciliteiten

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact op met de projectcoƶrdinator van Krachtige Kernen Ivo Nienhuis of communicatieadviseur Jikke Kuijpers. U kunt hen bereiken via telefoonnummer 14 0418 of info@maasdriel.nl.

Meer nieuws