Sport- en cultuurstimulering in Maasdriel

De Gemeente Maasdriel investeert in een gezonde leefstijl van inwoners en stimuleert meer beweging. Deelname aan de Rijksregeling Brede beweging combinatiefuncties maakt dit mede mogelijk. We maken gebruik van de inzet van Buurtsportcoaches en het sport- en cultuurstimuleringsproject Sjors Sportief en Sjors Creatief (Sjors).

Sjors Sportief en Sjors Creatief

Binnen Sjors zijn mogelijkheden om kennis te maken met sport en creatieve aanbieders binnen de gemeente. Zij bieden kennismakingsactiviteit aan voor de basisschooljeugd op regulier onderwijs en indien gewenst ook op speciaal basis- en voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs. De activiteiten worden gebundeld in een boekje dat op alle scholen worden uitgereikt. Kinderen kunnen zich gedurende het jaar inschrijven voor de activiteiten via de website van Sjors Sportief.

De Buurtsportcoach

Sinds 2015 is een buurtsportcoach van Spel & actief bezig met het opzetten van sportactiviteiten voor jongeren, voor mensen met een beperking en voor ouderen. Vanaf 2018 is een tweede buurtsportcoach actief binnen de gemeente. Hij werkt bij Connect2jeugd en legt het accent op straathoekwerk waarbij sport als middel wordt ingezet.

Contactgegevens buurtsportcoach Bram van Geffen

foto van Bram van Geffen

Telefoonnummer: 06-10275581
Email: bvangeffen@welzijnbommelerwaard.nl

Werkzaamheden

Het opzetten van sportactiviteiten voor kinderen in de bovenbouw. De activiteiten vinden plaats aansluitend aan school. De activiteiten rouleren over alle kernen binnen de gemeente. Hierdoor zal de buurtsportcoach maar een aantal weken binnen een kern aanwezig zijn. Tijdens het opzetten van de activiteit wordt direct bekeken hoe de activiteit duurzaam gemaakt kan worden door een vrijwilliger te koppelen.

Deelname: Kinderen kunnen zich inschrijven voor de activiteit via de website van Sjors (vol=vol). Kinderen uit andere kernen zijn ook welkom. Er kunnen +/- 30 kinderen per activiteit meedoen.

Meer informatie vindt u op de website van Bommelerwaardbeweegt