Preventiewerker / Straathoekwerker

Verslaving

Een verslaving ontwikkel je niet in één dag. Hieraan gaan verschillende stappen vooraf. Preventie is om die reden belangrijk. Door middel van preventieve interventies probeert Sjoerd, in de fasen voorafgaand aan een verslaving, problemen door of verslaving aan middelengebruik en/of gedrag te voorkomen.

Vanuit preventie wil Iriszorg het gebruik van middelen (alcohol, drugs en gokken) en/of gedrag (gokken, beeldschermgebruik) door risicogroepen voorkomen, beperken en terugdringen. Preventie richt zich op het creëren van publiek draagvlak, het aanmoedigen van gezond gedrag, het vroegtijdig herkennen van probleemgebruik en risicogedrag.

Werkzaamheden van Sjoerd

  • Voorlichtingen en trainingen aanbieden binnen bijvoorbeeld het onderwijs, sportclubs, zorginstellingen of buurtbewoners.
  • Informeren en adviseren van jongeren, volwassenen, intermediairs, instellingen en inwoners van de gemeente.
  • Contact leggen en verbinding maken met de doelgroep in het veld. Signalen uit het veld vertalen naar gerichte preventieve acties en passende (individuele) interventies.

Contactgegevens preventie / straathoekwerker Sjoerd Verstegen

Sjoerd Verstegen

Telefoonnummer: 088-6061263 / 06-46728605
E-mail: sjoerd.verstegen@iriszorg.nl
​Organisatie: IrisZorg