Jongerenwerker Ricardo Beset

Jongerenwerker Ricardo heeft al hoofdtaak straathoekwerk met sport als middel. Als straathoekwerker zoekt hij de jongeren op en spreekt ze aan op straat. Hij inventariseert waar de behoeften liggen en gaat met de jeugd in gesprek, ook kunnen jongeren bij Ricardo terecht met een hulpvraag.

Hulpvragen

De straathoekwerker pakt Ricardo individuele hulpvragen op. Daarbij kan hij drempelverlagend werken richting de gespecialiseerde hulpverlening. Om overlast van “hang” jeugd tegen te gaan zoekt hij hen op en zoeken ze samen naar oplossingen. Hij koppelt zijn bevindingen terug aan de melder van de overlast.

Om in contact te komen met de bovenbouw leerlingen zet de straathoekwerker (in samenwerking met de Buurtsportcoach) activiteiten op. Naast het actief bezig zijn heeft de activiteit het doel om een vertrouwd gezicht te worden voor de jongeren.

Contactgegevens jongerenwerker Ricardo Beset

Ricardo Beset

Telefoonnummer: 06-23728169 
Mail: r.beset@connect2jeugd.nl