Jeugdhulp

De nieuwe jeugdhulp begint bij het eerder opmerken, sneller en beter aanpakken van problemen. Daarom is de gemeente verantwoordelijk voor alle jeugd- en opvoedhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering, aanpak van kindermishandeling, geestelijke gezondheidszorg (Jeugd-Ggz) en hulp voor kinderen met een beperking. De gemeente gaat zelf geen jeugdhulp bieden, dat wordt door de organisaties gedaan die dat nu ook al doen. Wel zorgt de gemeente ervoor dat alle betrokken instanties goed met elkaar samenwerken.

Heeft u hulp nodig?

Neem dan contact op met een medewerker van de gebiedsteams.