Lees pagina voor

Boekstart

Ondersteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, laat Boekstart ouders ontdekken dat het lezen van boekjes samen met hun baby erg leuk en leerzaam is. BoekStart is één van de onderdelen van het beleidsplan 'laaggeletterdheid' van de gemeente.

BoekStart pakket

In het BoekStart project werkt de gemeente samen met de Openbare Bibliotheek Rivierenland en het consultatiebureau. Als een baby 3 maanden oud is, ontvangen de ouders een brief met een waardebon. Met deze bon kunnen ze een gratis BoekStart pakket, met onder meer babyboekjes, ophalen bij de bibliotheek. Bij het 7-maandengesprek op het consultatiebureau wordt nogmaals aandacht gegeven aan het plezier en het belang van lezen met baby's.

Gratis lid van de bibliotheek

Naast een eenmalig BoekStart pakket heeft de bibliotheek ouders met baby's veel meer te bieden. Tot de leeftijd van 18 jaar is een lidmaatschap van de bibliotheek gratis.