Lees pagina voor

Jeugdhulp en ondersteuning voor volwassenen

Waarvoor kunt u onder andere bij het gebiedsteam terecht?

Alle vormen van jeugdhulp:

Wmo-ondersteuning en begeleiding:

De gemeente ondersteunt u om zo lang mogelijk zelfstandig mee te blijven doen aan de maatschappij. Maar deelname kan lastig zijn bij een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking, een ziekte (soms als gevolg van ouderdom), een verslaving of moeilijkheden thuis. Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met het gebiedsteam.

Verwijsindex

De gemeente Maasdriel registreert jongeren tot 23 jaar in de verwijsindex (Deze link gaat naar een externe website).

Jeugdstem / Adviespunt Zorgbelang - vertrouwenspersonen in de jeugdzorg

Jeugdstem/Adviespunt Zorgbelang is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij ons terecht. Voor informatie, advies of ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente.
Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem / Adviespunt Zorgbelang is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van gemeenten, van wijk- of jeugdteams of van Centra voor Jeugd & Gezin (CJ&G). 

Een Jeugdstem of Adviespunt Zorgbelang vertrouwenspersoon:

• geeft informatie en advies aan jongeren, ouders en verzorgers en legt uit hoe de jeugdzorg werkt;
• ondersteunt cliënten bij klachten over de jeugdzorg;
• geeft informatie over rechten en rechtspositie in de jeugdzorg;
• draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg;

Zo bereik je Jeugdstem:

• Bel gratis naar 088 – 555 1000
• Chat met een vertrouwenspersoon via jeugdstem.nl (Deze link gaat naar een externe website) De chat is open van maandag t/m donderdag van 16:00-20:00 uur en op vrijdag van
  15:00-17:00 uur.

Via Jeugdstem kun je je aanmelden voor ondersteuning vanuit Adviespunt Zorgbelang.

Andere voorbeelden van zorg

Heeft u 24- uurszorg nodig? Dan kunt u bijvoorbeeld in aanmerking komen voor verpleeghuiszorg. Daarvoor heeft u een indicatie nodig. Een indicatie vraagt u aan bij het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ).
Tandarts en fysiotherapie vallen onder de zorgverzekeringswet. Uw ziektekostenverzekering vergoedt deze zorg. Wilt u weten hoe de zorg in Nederland is geregeld? Kijk dan op de website www.hoeverandertmijnzorg.nl (Deze link gaat naar een externe website).

Interessante links:
www.opvoeden.nl (Deze link gaat naar een externe website)