Jeugdhulp en ondersteuning voor volwassenen

Waarvoor kunt u onder andere bij het gebiedsteam terecht?

Alle vormen van jeugdhulp:

 • Jeugd- en opvoedhulp
 • Geestelijke jeugdgezondheidszorg.
 • Zorg voor kinderen met een (verstandelijke) beperking.
 • Jeugdbescherming
 • Jeugdreclassering
 • Aanpak van kindermishandeling

Wmo-ondersteuning en begeleiding:

 • Begeleiden naar dagbesteding
 • Aanvragen van hulpmiddelen
 • Huishoudelijke ondersteuning
 • Begeleiden naar passende zorg

De gemeente ondersteunt u om zo lang mogelijk zelfstandig mee te blijven doen aan de maatschappij. Maar deelname kan lastig zijn bij een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking, een ziekte (soms als gevolg van ouderdom), een verslaving of moeilijkheden thuis. Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met het gebiedsteam.

Wijzigingen in het woonplaatsbeginsel Jeugdwet

Onze gemeente is sinds 2015 (financieel) verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet bepaalt welke gemeente verantwoordelijk is voor de Jeugdhulp. Deze gemeente betaalt ook de jeugdhulp.

Per 1 januari 2022 wijzigt het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet). Er komen dan andere spelregels om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulp.

Wat verandert er voor jeugdigen die jeugdhulp hebben van gemeente Maasdriel?

Voor de meeste jeugdigen in onze gemeente verandert er niets. Daarvoor blijven wij verantwoordelijk. Voor een aantal jeugdigen wordt per 1 januari 2022 een andere gemeente verantwoordelijk. De inhoudelijke zorg die een jeugdige ontvangt, verandert echter niet! Ook blijft de jeugdige bij dezelfde zorgprofessional.

Als een andere gemeente verantwoordelijk wordt voor de jeugdhulp, zullen wij dat voor het einde van het jaar persoonlijk aan de ouders/wettelijk verzorgers en/of jeugdige laten weten. U ontvangt dan een brief met naam van de contactpersoon bij de nieuwe gemeente. Daarnaast zullen wij zorgdragen voor een zorgvuldige overdracht.

Veelgestelde vragen woonplaatsbeginsel Jeugdwet

Meer informatie over het woonplaatsbeginsel en de wetswijziging vindt u bij veelgestelde vragen woonplaatsbeginsel Jeugdwet

Verwijsindex

De gemeente Maasdriel registreert jongeren tot 23 jaar in de verwijsindex.

AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben volgens de Jeugdwet recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp en Adviespunt Zorgbelang. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ/Adviespunt Zorgbelang is gratis. De vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van gemeenten, van wijk- of jeugdteams of van Centra voor Jeugd & Gezin (CJ&G).

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?

Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uitkomt met de hulpverlener van het wijk- of jeugdteam of CJ&G, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon. Allereerst luisteren we naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met het wijk- of jeugdteam, of met het CJ&G.

Zo bereik je de Vertrouwenspersoon

 • Bel naar 088 – 555 1000
 • Mail naar info@akj.nl
 • Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur

Andere voorbeelden van zorg

Heeft u 24- uurszorg nodig? Dan kunt u bijvoorbeeld in aanmerking komen voor verpleeghuiszorg. Daarvoor heeft u een indicatie nodig. Een indicatie vraagt u aan bij het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ).
Tandarts en fysiotherapie vallen onder de zorgverzekeringswet. Uw ziektekostenverzekering vergoedt deze zorg. Wilt u weten hoe de zorg in Nederland is geregeld? Kijk dan op de website www.hoeverandertmijnzorg.nl.

Interessante links:
www.opvoeden.nl