Wat betekent gezondheid?

Gezondheid heeft te maken met: hoe u het met u gaat, wat u dagelijks doet, waar u blij van wordt en of u mee kunt doen. We gaan niet alleen uit van ziekte of lichamelijke beperkingen. Het is een samenspel tussen hoe iemand zich voelt, hoe iemand dagelijks functioneert of iemand tevreden is met zijn leven en hoe de toekomst eruit ziet. Dit wordt ook wel positieve gezondheid genoemd.

Daarnaast zijn er nog andere zaken die invloed kunnen hebben op uw gezondheid, zoals:

 • klimaatverandering (schone lucht, regen, hitte)
 • huisvesting (waar u woont)
 • de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de openbare ruimte
 • uw netwerk: familie, vrienden, buren
 • werk
 • inkomen
 • cultuurverschillen
 • opleiding
 • taalkennis

Factoren die kunnen bijdragen aan uw welzijn en gezondheid zijn:

 • Kunst en cultuur (geven kleur aan het leven)
 • Sport en bewegen. Maak kennis met het sport- en cultuuraanbod in de Bommelerwaard via de website Bommelerwaardbeweegt.
 • Ontmoetingen/ leefbaarheid
 • Snellere en betere dienstverlening (Adviesplein Maasdriel)