Lees pagina voor

Collecte

Als u met uw organisatie geld wilt inzamelen voor een goed doel, dan heeft u mogelijk een collectevergunning nodig.

Vergunning

Een vergunning is nodig voor:

Voorwaarden

Voor het verlenen van een incidentele collectevergunning moet toestemming worden aangeleverd van de instantie aan wie de collecteweek is toegewezen door het CBF.

Vergunningsvrij

Een lokale vereniging of stichting mag zonder vergunning collecteren in een vrije periode van het collecterooster (Deze link gaat naar een externe website).

Lenen collectebussen

U kunt collectebussen lenen van de gemeente. U kunt de bussen reserveren door een mail te sturen naar de gemeente.

Aanvragen

U kunt de collectevergunning aanvragen via het aanvraagformulier vergunning collecte (PDF, 60.6 kB).

Kosten

De kosten voor een collectevergunning zijn € 164,00