Collectevergunning

Als u met uw organisatie geld wilt inzamelen voor een goed doel, dan heeft u mogelijk een collectevergunning nodig.

Vergunning

Een vergunning is nodig voor:

  • Een lokale vereniging of stichting die niet op het collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) staat vermeld, als deze een collecte wil houden in een week die op het collecterooster al aan een instantie is toegewezen. Dit is een incidentele vergunning.
  • Een instelling /vereniging /stichting /fonds die op het collecterooster van het CBF staat vermeld. Deze instellingen hebben een CBF-erkenning. Het gaat hier om (nieuwe) landelijke instellingen, die in de regel een regionale of een plaatselijke afdeling hebben, maar in de gemeente nog geen doorlopende vergunning hebben aangevraagd. Dit heet een doorlopende collectevergunning.

Voorwaarden

Voor het verlenen van een incidentele collectevergunning moet toestemming worden aangeleverd van de instantie aan wie de collecteweek is toegewezen door het CBF.

Vergunningsvrij

Een lokale vereniging of stichting mag zonder vergunning collecteren in een vrije periode van het collecterooster.

Lenen collectebussen

U kunt collectebussen lenen van de gemeente. U kunt de bussen reserveren door een mail te sturen naar de gemeente.

Aanvragen

U kunt de collectevergunning aanvragen via het aanvraagformulier vergunning collecte (PDF, 60.6 kB).

Prijs

De kosten voor een collectevergunning zijn € 164,00