Lees pagina voor

Wet kwaliteitsborging voor de bouw (Wkb)

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Het doel van deze wet is het verbeteren van de bouwkwaliteit. Er is namelijk meer controle tijdens de bouw. Als je gaat bouwen moet je eerst nagaan of het bouwplan onder de Wkb valt. Dat kan in het Omgevingsloket (Deze link gaat naar een externe website).

Valt het bouwplan onder de Wkb, dan moet je een kwaliteitsborger (een onafhankelijke controleur) inschakelen. De aannemer of architect kan je hierbij helpen. De kwaliteitsborger kijkt mee vanaf het plan tot de oplevering en controleert alle technische regels en kwaliteitseisen, precies op het moment dat het nodig is.

Op de website van de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) (Deze link gaat naar een externe website) staat meer informatie. De ODR beantwoord je vragen over de Wkb namens de gemeente.

Een ruimtelijke en technische bouwvergunning

De Omgevingswet knipt de bouwvergunning op in twee delen: een ruimtelijke en een technische vergunning. De ruimtelijke bouwvergunning gaat over de vraag of je op een bepaalde plek mag bouwen. Dat is vastgelegd in het Omgevingsplan van de gemeente. De technische bouwvergunning gaat over de vraag of je bouwwerk voldoet aan de technische regels en kwaliteitseisen.


Een kwaliteitsborger inschakelen

Eerder werd de bouwcontrole uitgevoerd door de gemeente of Omgevingsdienst Rivierenland. Onder de Wkb is dit een taak van de kwaliteitsborger. Deze kwaliteitsborger schakel je zelf in. Je vindt een kwaliteitsborger in het Register Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (Deze link gaat naar een externe website).