Lees pagina voor

Subcommissie monumenten

Vanaf 1 januari 2024 is een nieuwe adviescommissie ingesteld in plaats van de Monumentencommissie, namelijk de adviescommissie fysieke leefomgeving. Deze bestaat uit twee subcommissies – ‘Monumenten’ en ‘Omgevingskwaliteit’ (voorheen welstand) – die los van elkaar adviseren.

Subcommissie monumenten

De subcommissie monumenten adviseert het college over de instandhouding van de monumentale waarde van (een gedeelte van) een gebouw of een gebied.

Meestal wordt advies uitgebracht in het kader van een vergunning voor wijziging van het monument. De gemeente kent ruim 200 beschermde monumenten. Op de gemeentelijke monumentenlijst kun je zien welke monumenten dit zijn.

De commissie brengt advies uit voor zowel Zaltbommel als Maasdriel.

Vergaderschema Maasdriel - Zaltbommel 2024
Vergaderdatum Locatie
23 januari Zaltbommel
20 februari Zaltbommel
19 maart Zaltbommel
16 april Zaltbommel
14 mei Zaltbommel
11 juni Zaltbommel
9 juli Zaltbommel
6 augustus Zaltbommel
3 september Zaltbommel
1 oktober Zaltbommel
29 oktober Zaltbommel
26 november Zaltbommel
17 december Zaltbommel