Lees pagina voor

Rioolverstopping

Het water van de WC en de keuken wordt afgevoerd naar het riool. Er mogen geen schadelijke afvalstoffen worden afgevoerd die dient u bij het restafval of bij het chemisch afval af te voeren. Bijvoorbeeld (vloeibaar) frituurvet, maandverband, vochtige doekjes en medicijnen(resten).

Rioolverstopping, wat nu? 

Bij een rioolverstopping moet u eerst het ontstoppingsputje opgraven. Dit ligt meestal nabij de erfgrens bij het trottoir of de weg in uw tuin. Daar bent u zelf verantwoordelijk voor. Voor sommige adressen zijn oude schetsen beschikbaar. U kunt deze opvragen bij de gemeente. Met deze tekeningen kunt u vaak het putje vinden. Bij een verstopping kunt u twee situaties zien in uw putje:

Verstopping op eigen terrein (van woning tot erfgrens)

Als er in het putje geen water staat, zit de verstopping in uw rioolleiding. Vaak tussen de WC en het trottoir. U zult dan zelf een bedrijf moeten laten komen die de verstopping kan verhelpen.

Verstopping op gemeentegrond (van erfgrens tot hoofdriool)

Wanneer het putje in de tuin vol staat is er een verstopping in het andere deel van de aansluiting. Voor een verstopping op gemeentegrond moet u altijd contact opnemen met de gemeente. Dit gedeelte wordt dan zo spoedig mogelijk door de gemeente ontstopt. Blijkt achteraf dat de verstopping zich toch op uw terrein bevindt, zijn de door de gemeente gemaakte kosten toch voor uw rekening.

Melding rioolproblemen en vergoeding kosten

De gemeente is voor ontstoppingen en andere storingen 24 uur per dag bereikbaar op het nummer 14 0418. Buiten openingstijden komt u bij een calamiteitendienst uit. De melding wordt zo spoedig mogelijk opgepakt.

Het is heel belangrijk dat de verstoppingen gemeld worden bij de gemeente. Anders worden rekeningen van derden niet vergoed of betaald. Er moet met een medewerker van de gemeente worden overlegd.