Lees pagina voor

Hoe is het nu? Hoe is het straks?

Hoe is het nu?

Maasdriel heeft (net zoals alle gemeenten) een lijst met woningbouwplannen die zijn ingediend door ontwikkelaars. De gemeente heeft deze plannen geaccepteerd op basis van de huidige geldende criteria. Deze lijst komt voor Maasdriel uit op de benodigde 1400 woningen. We noemen dit de plancapaciteit. De plannen zitten in verschillende fases van het proces. Sommigen zitten nog in de initiatief- of startfase (zachte plannen), voor anderen is het concept-bestemmingsplan of concept-wijziging omgevingsplan al klaar (harde plannen). Hoe verder in het proces, hoe meer kans er is dat de bouw ook daadwerkelijk doorgaat.

Hoe wordt het straks

De gemeente vindt die huidige criteria verouderd en wil deze aanpassen. Dat betekent dat alle woningbouwplannen opnieuw worden beoordeeld. En hierdoor kan de plancapaciteit veranderen. Een nieuw plan dat meer voldoet aan de nieuwe criteria kan een bestaand plan ‘uit de lijst gooien’. Dit gebeurt overigens niet zomaar. Projectontwikkelaars krijgen een half jaar de kans om het plan aan te passen.

We noemen dit Kansrijk Bouwen in Maasdriel. Hiervoor heeft Maasdriel een uniek toetsingsmodel ontworpen. Dit model beoordeelt de plannen op drie belangrijke criteria die samen de kansrijkheid van een bouwplan bepalen. Als eerste wordt een plan beoordeeld op diverse aspecten van de ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast op de woningbehoefte in Maasdriel en als laatste de businesscase. Iedereen krijgt transparant inzicht in het toetsingsmodel en weet op welke aspecten de punten gescoord kunnen worden. We toetsen twee keer per jaar. Hoe het werkt kunnen we beste met een voorbeeld uitleggen:


Voorbeeld

Een projectontwikkelaar X staat met een bouwplan van 100 woningen al 20 jaar op de plancapaciteitslijst. Het plan komt niet van de grond, omdat de gemeente en de ontwikkelaar het maar niet eens worden over het aantal sociale huurwoningen.
Een andere projectontwikkelaar Y kan heel snel gaan bouwen en 50 woningen, met voldoende sociale huurwoningen, opleveren binnen drie jaar, maar hij staat niet op de lijst, dus daarvan moeten we als gemeente zeggen: u bent in 2030 aan de beurt.
Gezien onze woonvisie en de grote woningbehoefte is dat natuurlijk enorm jammer en lastig uit te leggen aan onze inwoners.
Door het gebruiken van het nieuwe model, kunnen we alle bestaande plannen toetsen. Daar waar deze niet door de toets heenkomen, kunnen projectontwikkelaars de plannen aanpassen. Doen of willen zij dat niet, dan krijgen kansrijke plannen in de nabije toekomst voorrang van de gemeente.