Lees pagina voor

Kadastrale informatie

Wilt u weten waar precies de grens ligt van een kadastraal perceel? Of wilt u een situatietekening die u kunt gebruiken voor het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning? Deze informatie kunt u digitaal opvragen via de website van het Kadaster (Deze link gaat naar een externe website).